Logo
  • Opinie
  • 5 december 2013

Gemiste kansen door uitblijven feminisering in IT-wereld

Wetenschappers zijn het erover eens dat onze hersenhelften ieder hun eigen specialismen hebben. In onze denkprocessen helpt de linker hersenhelft ons met de logische en pragmatische zaken: taal en rekenen, details, regels en orde. De rechterhersenhelft zorgt meer voor creativiteit, innovatie, ruimtelijk inzicht en gevoel. Denkprocessen die aan de rechter hersenhelft worden toebedeeld worden vaak als vrouwelijke eigenschappen gezien.

We gebruiken beide hersenhelften, maar in het dagelijks leven en op het werk heeft bij veel mensen de linkerkant de overhand op de rechterkant. En op de werkvloer krijgen de mannelijke eigenschappen, oftewel het linkerbrein, vaak voorrang. Vooral in de IT.

Sinds 1970 zijn steeds meer vrouwen toegetreden tot de arbeidsmarkt: het aantal werkzame vrouwen is de laatste veertig jaar van 1,6 miljoen naar ruim 4 miljoen gestegen. Ze werken echter nog steeds voornamelijk in typische vrouwensectoren, zoals de zorg en het onderwijs. In de IT kom je ze nauwelijks tegen. Vrouwen kiezen zelden voor een studie of carrière in de IT. Volgens VHTO, het landelijke expertisebureau meisjes/vrouwen en beta/techniek, is op dit moment slechts 10 procent van het IT-personeel in Nederland vrouw.

Gemiste kans
 

Dat is jammer, want hiermee mist Nederland kansen. Want juist in de IT-sector zijn vrouwelijke eigenschappen, ofwel de eigenschappen van de rechterhersenhelft, steeds meer een voordeel. Bedrijven transformeren van ouderwetse lijnorganisaties naar fluïde netwerken. Grote organisaties zijn in de toekomst steeds meer opgebouwd uit kleinere eenheden die als samenstel in staat zijn snel te bewegen, te reageren en te acteren op de marktbewegingen. Eerder heb ik gerefereerd aan deze organisaties als Fuzzy Firms. Naar verwachting zullen met deze ontwikkelingen ook de grote gelaagde IT-afdelingen binnen bedrijven verdwijnen. Deze worden vervangen door kleinere IT-afdelingen, aangevuld met specialistische kennis van zelfstandige IT-professionals. Door deze ontwikkelingen zal de focus meer komen te liggen op een integratie van de IT met de business. Dit vraagt om andere rollen en functies van IT-afdelingen en -professionals en daarmee ook een andere manier van managen. Een manier van managen die beter aansluit bij de feminiene competenties.

IT wordt zachter
 

Ik verwacht dat IT minder hard wordt. Degenen die zich snel en efficiënt kunnen inleven in de business en de inhoudelijke problematiek en dit kunnen vertalen naar creatieve oplossingen en innovatie worden de nieuwe IT-talenten. Competenties zoals creativiteit, samenwerken, communicatie, inlevingsvermogen, intuïtie en innoveren, traditioneel ook wel de soft skills geheten, zullen meer gevraagd worden door moderne bedrijven. Deze rollen kunnen uitermate goed worden ingevuld door mensen met een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft. Vrouwen dus! Ik wil me dan ook hard maken voor meer genderdiversiteit in de IT.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.