Logo
  • Opinie
  • 20 november 2012

E-coaching als nieuwste vorm van coaching

Steeds vaker wordt gesproken over de mogelijkheden van e-coaching als ontwikkelinstrument in organisaties. E-coaching (en dan bedoelen wij hier specifiek e-mailcoaching) kent een flink aantal positieve eigenschappen, waarvan de meest in het oog springende dat het tijd en plaats onafhankelijk is.

Vanuit CoachNetwerk BV herkennen natuurlijk ook de weerstand die het fenomeen e-coaching bij sommigen oproept. Argumenten als: “de non verbale communicatie is juist zo belangrijk” en “via mail is het zo onpersoonlijk”.

Wij vinden dan ook niet dat e-coaching een volledige plaatsvervanger van de face to face coaching is, zoals we die tot nu toe veelal kennen. Het is er wel een hele mooie aanvulling op. En eentje die zeker zijn vruchten afwerpt. Het blijkt dat via e-coaching goede resultaten geboekt worden.

Om deze nieuwste loot in coach-land gefundeerd tegemoet te treden hebben wij contact gezocht met twee onderzoekers aan de Universiteit van Tilburg (Alexander Waringa en Anne Ribbers) die via literatuuronderzoek op zoek gegaan zijn naar de verschillen van e-coaching ten opzichte van andere vormen én naar de werkzame elementen van  e-mail-coaching.

Kenmerken van e-coaching
Bij de diverse vormen van e-coaching (denk bijvoorbeeld ook aan video, telefoon of chat-coaching) en face to face coaching zijn een aantal kenmerken duidelijk anders. De nabijheid, het zichtbaar zijn voor elkaar, de uitingsvorm en de tijd kunnen verschillen:

Nabijheid: de coach en cliënt zijn wel of niet in dezelfde ruimte aanwezig;
Zichtbaar: de coach en cliënt kunnen elkaar wel of niet zien;
Uitingsvorm: de communicatie tussen coach en cliënt verloopt via het gesproken woord of geschreven woord.
Tijd: de communicatie tussen coach en cliënt vindt, gelijk of ongelijk plaats in tijd. 

In onderstaande tabel is dit per wijze van coaching weergegegen

Positieve elementen van e-mailcoaching
Het meest in het oog springende positieve element van e-mailcoaching is dat waar en wanneer de coachee behoefte heeft aan beschouwen, reflecteren of een vraag stellen, dat ook direct kan. Hij of zij hoeft niet een aantal weken te wachten voor er weer een afspraak is met zijn of haar coach. Dit in combinatie met de hoge frequentie van contactmomenten heeft een hoge betrokkenheid bij het eigen coachproces tot gevolg.

Het  a-synchrone aspect heeft tot gevolg dat de coachee (én de coach) langer na kan denken over de reactie en de formulering ervan. Ze kunnen zelfs tussendoor anderen raadplegen.

Bij e-mailcoaching maken we gebruik van geschreven taal. Het proces van omzetten van gesproken taal naar geschreven taal is uitvoerig onderzocht door de Amerikaanse psycholoog Pennebaker. Het blijkt dat het schrijven over gebeurtenissen bijdraagt aan de cognitieve en emotionele verwerking van deze gebeurtenissen. Het herlezen helpt in het reflectieproces en het achteraf teruglezen werkt uitstekend als terugvalpreventie, mede door de zwart op wit staande feedback en complimenten van de coach.

Waringa en Ribbers hebben in totaal 15 werkzame elementen van e-mailcoaching gevonden. Enkele andere dan bovengenoemde zijn het snel tot de kern komen door sociale anonimiteit en het zetten van kleine actiestappen, waarmee de moeilijkheidsgraad afneemt en het aantal succeservaringen toeneemt.

Onpersoonlijk?
Tot slot wat betreft de feedback op het onpersoonlijke karakter van deze wijze van coaching: uit onderzoek in de e-begeleiding naar de relatie blijkt dat 86% van de online cliënten het contact als persoonlijk en positief hebben ervaren.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.