Logo
  • Blog
  • 17 september 2020

Doe je voordeel met de no-riskpolis

De no-riskpolis is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die momenteel nog weinig bekendheid heeft. Té weinig zelfs, vinden wij. Niet alleen voor de organisaties die een beroep kunnen doen op de regeling weten is het vaak onbekend, maar ook de mensen op wie de regeling van toepassing is weten dit doorgaans zelf niet.

Als jij een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst hebt, en hij of zij wordt ziek, dan kun jij daar als werkgever looncompensatie voor krijgen. Deze regeling heet een no-riskpolis en hij wordt geregeld via het UWV. Werkgevers kunnen er dus financiële voordelen uithalen en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het een goede manier om wat meer ‘in the picture’ te staan bij werkgevers.

We willen in dit artikel graag wat meer uitleg geven over de regeling, en geven een aantal handige tips om er zo optimaal mogelijk gebruik van te maken.

No-risk in een notendop

De no-riskpolis is een regeling die loondoorbetaling compenseert bij ziekte van je medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Hij werd ingesteld om de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen door de risico’s voor werkgevers te minimaliseren.

Als werkgever kun je pas een beroep doen op de no-risk voor een medewerker als je weet dat hij of zij er voor in aanmerking komt. Dit klinkt logisch, maar het blijkt nog steeds een uitdaging. Medewerkers melden niet altijd bij de werkgever dat ze binnen de doelgroep vallen, of zijn er soms zelf niet eens van op de hoogte. Het is daarom belangrijk om na de start van het dienstverband met je medewerker in gesprek te gaan om te achterhalen of hij of zij binnen de regeling valt.

Voorkom boete bij foutief of te laat ziekmelden

Het UWV heeft vastgelegd dat een ziekmelding tot zes weken na aanvang van de ziekte nog mag worden doorgegeven. Gebeurt dit op een later moment dan kan het UWV een boete van maximaal €455 opleggen. Omdat OAZ veel organisaties ondersteunt bij hun verzuimadministratie zien we een aantal fouten vaak terugkomen. De meeste problemen ontstaan bij de digitale registratie van ziekmeldingen.

Bij het digitaal registreren van verzuim is het belangrijk om de nauwkeurigheid van de registraties in de gaten te houden. Dit omdat er meerdere systemen voor kunnen worden gebruikt en in die systemen toch fouten kunnen optreden. Zo kan een ziekmelding bijvoorbeeld per abuis niet worden doorgegeven.

Signaleer je binnen zes weken een missende ziekmelding, dan kun je nog schakelen en de registratie correct doorvoeren. Als je dit pas later opmerkt wordt het echter ingewikkelder. Want, is het dan kostentechnisch nog interessant om de ziekmelding met terugwerkende kracht te registreren?

Administratieve last meldingen met terugwerkende kracht

Als je toch een ziekmelding gemist hebt is het daarna wel mogelijk om hem alsnog te doen, met terugwerkende kracht. Dit kan nog tot een jaar terug in de tijd. Het probleem hiermee is dat het een zeer omvangrijke administratieve taak is die voor de meeste organisaties veel te tijdrovend is naast de normale werkzaamheden. Hierdoor valt het vaak tussen wal en schip, of wordt het vergeten.

Wij hebben veel ervaring met dit soort meldingen en houden goed de vinger aan de pols bij het UWV. Hierdoor hebben wij in een flink aantal gevallen kunnen voorkomen dat de boete voor te laat registreren door het UWV werd opgelegd. Bij ziekte van een medewerker met no-risk kan een melding met terugwerkende kracht dan al snel duizenden euro’s verschil in schadelasten maken.

No-risk optimaal benutten

Om no-risk zo optimaal mogelijk te kunnen benutten is het dus belangrijk om no-risk voor medewerkers tijdig te registreren en de doelgroep binnen jouw organisatie goed op de radar te houden. Zo krijgt jouw organisatie de financiële tegemoetkomingen waar ze recht op heeft. Bovendien zorgt meer bekendheid van de regeling voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gebruik de volgende tips binnen jouw organisatie:

Tip 1: Ga met nieuwe medewerkers in gesprek om te achterhalen of zij in aanmerking komen voor no-risk.
Tip 2: Houd overzicht door ziekmeldingen tijdig te registreren.
Tip 3: Schakel snel als je een fout signaleert in de digitale registratie.

Hulp nodig?
Heb je hulp nodig met dit proces om zo de controle te houden op verzuim? Dan kan OAZ je daarbij helpen. We ondersteunen je in het volledige proces van signalering, registratie en uitbetaling door het UWV. Neem voor meer informatie contact op met Jurgen Brouwers via info@oaz.nl of bel direct 088-5600700.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.