Logo
  • Nieuws
  • 18 april 2008
  • Mariel Hovemann

Arbeidsmarkt moet meer 'conjunctuur-proof'

De groei van de Nederlandse economie wordt afgeremd door een gebrekkige match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nederland loopt hierdoor ook het risico dat een conjunctuurdaling onnodig hard aankomt. Het competentieniveau van de beroepsbevolking moet daarom omhoog aldus de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) in zijn Arbeidsmarktanalyse 2008.

Beeld Arbeidsmarkt moet meer 'conjunctuur-proof'

Om de arbeidsmarkt conjunctuurbestendiger te maken, pleit de RWI allereerst voor verbetering van het competentieniveau van de beroepsbevolking. Het gaat hierbij dan niet alleen om verhoging van het opleidingsniveau, maar ook en vooral om betere afstemming op de vraag naar arbeid. Dit kan volgens de raad door mensen opleidingen te laten volgen waaraan de arbeidsmarkt behoefte heeft.

 

Vraag en aanbod matchen

De raad pleit er dan ook voor dat beroepsopleidingen zowel inhoudelijk als in hoeveelheid de juiste mensen afleveren. Ook studenten moeten beter naar hun competenties kijken en een studie kiezen waarin werkgelegenheid is. Daarnaast is het vooral voor ouderen belangrijk om te blijven leren zodat ze in tijden van laagconjunctuur minder kwetsbaar zijn.

 

De juiste m/v op de juiste plek

Verder wil de RWI meer aandacht voor loopbaanbeleid voor werkenden van wie de talenten in de huidige baan niet goed tot hun recht komen. In tijden van laagconjunctuur is het volgens de raad van groot belang dat mensen op de juiste plek in de arbeidsmarkt zitten. Op die manier komt de klap minder hard aan.

 

Competentiemanagement

In de training Competentiegericht selecteren leert u aan de hand van competentiegericht selecteren zo objectief mogelijk de geschiktheid van een kandidaat te beoordelen. Het is een interactieve en praktijkgerichte training met de nadruk op het verwerven van inzicht, het ontwikkelen van vaardigheden en het onderling uitwisselen van ervaringen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.