Logo
  • Achtergrond
  • 29 mei 2020
  • OAZ Subsidieadvies

Wet banenafspraak in een eenvoudiger systeem

In 2018 kondigde staatssecretaris Van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vereenvoudiging van de Wet banenafspraak aan. Ook het quotum arbeidsbeperkten zou worden versimpeld, en dat alles samen in een nieuw systeem.

Beeld Wet banenafspraak in een eenvoudiger systeem

Op 21 februari 2020 legde SZW hiervoor een uitgewerkt wetsvoorstel voor aan de Tweede Kamer. Het doel van het wetsvoorstel is om een grotere arbeidsdeelname te kunnen realiseren voor arbeidsbeperkten, door oude regelingen te versimpelen. We zetten graag voor je onder elkaar wat die versimpeling betekent.

Quotum arbeidsbeperkten en Wet banenafspraak

Tijdens het Sociaal Akkoord 2013 werd een wet vastgesteld waarmee werkgevers worden gestimuleerd om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit is de Wet banenafspraak en het quotum arbeidsbeperkten. Er werd afgesproken 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Binnen deze afspraak maakte men een splitsing tussen een overheidssector en een marktsector. Als de invulling van het aantal banen voor arbeidsbeperkten achterbleef, dan kon de quotumheffing (een boete van € 5.000 per niet ingevulde werkplek) in werking gesteld worden.

Het streven is dat deze 125.000 extra banen er in 2026 zijn. Om de voortgang te bewaken is er vanaf 2015 een jaarlijkse tussentijdse doelstelling vastgesteld. Eind 2016 had de marktsector een doelstelling van 14.000 extra banen, en de overheidssector een doelstelling van 6.500 extra banen. In juli 2017 bleek bij de jaarmeting over het jaar 2016 dat de marktsector die doelstelling ruimschoots had behaald, maar de overheidssector helaas niet.

Op 1 januari 2018 werd de quotumregeling voor de overheidssector daarom geactiveerd. Maar, met de aankondiging van Van Ark om de wet en het quotum te willen vereenvoudigen, werd de quotumheffing voor de overheidssector opgeschort tot en met 2021. Tot 2022 wordt er dan ook geen quotumheffing opgelegd aan de overheid.

Wijzigingen voor het LKV

Het wetsvoorstel om de Wet banenafspraak te versimpelen dat nu bij de Tweede Kamer ligt moet ingaan op 1 januari 2022. Een van de maatregelen zou zijn om het onderscheid tussen sectoren te laten vervallen. In het wetsvoorstel zijn tevens wijzigingen opgenomen in de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) voor de categorie loonkostenvoordeel (LKV) banenafspraak en scholingsbelemmerden.

Wat zijn de wijzigingen voor het LKV?

  • LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden’ verandert in ‘LKV banenafspraak’;
  • De looptijd van het LKV banenafspraak van maximaal 3 jaar wijzigt per 2024 naar een looptijd tot einde dienstverband;
  • Vanaf 2024 kan het LKV banenafspraak ook ingezet worden voor medewerkers waarvan de maximale termijn reeds is toegepast;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak kan vanaf 2022 zonder machtiging van de medewerker aangevraagd worden bij het UWV;
  • Een doelgroepverklaring LKV banenafspraak is vanaf 2024 niet meer vereist;
  • Na activering van de quotumwet wordt het LKV banenafspraak verhoogd met een banenafspraakbonus.

Het wetsvoorstel zorgt dus niet alleen voor vereenvoudiging, het beloont via een extra banenafspraakbonus ook de werkgevers die wél voldoen aan de quotumwet.

Cijfers

Het creëren van nieuwe banen staat niet stil terwijl het wetsvoorstel wordt behandeld door het ministeri. Het UWV maakte de nieuwe cijfers bekend op 28 april 2020; de marktsector heeft eind 2019 wederom haar doelstelling ruim behaald, met 46.776 extra gecreëerde banen via een regulier dienstverband, in plaats van de gestelde 40.000. De overheidssector creëerde er slechts 4.285 via een regulier dienstverband, in plaats van 15.000.

Daarnaast zijn er 10.730 extra banen gerealiseerd via een uitzendcontract of detachering. Dit laatste is momenteel nog niet onder te verdelen per sector. In totaal zijn er 61.792 extra banen gecreëerd tot en met het vierde kwartaal van 2019.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.