Logo
  • Achtergrond
  • 11 februari 2019
  • OAZ Subsidieadvies

Welke opleidingssubsidies zijn er allemaal?

Als organisatie wil je natuurlijk beschikken over gemotiveerd en goed gekwalificeerd personeel. Het opleiden en scholen van medewerkers levert hier een belangrijke bijdrage aan. Maar opleiden kost tijd en geld. Gelukkig stelt de overheid financiële hulpmiddelen beschikbaar voor het opleiden van personeel. Maar welke hulpmiddelen zijn dit?
Beeld Welke opleidingssubsidies zijn er allemaal?

Stagefonds Zorg

De naam zegt het al, Stagefonds Zorg kan alleen aangevraagd worden door zorginstellingen.
Het lijkt op het eerste oog een eenvoudige subsidieregeling waarbij een handtekening onder een formulier betekent dat jouw organisatie geld ontvangt. Maar is het ook daadwerkelijk zo eenvoudig?

Het is belangrijk om één iemand binnen de organisatie verantwoordelijk te stellen voor de administratie van Stagefonds. Diegene is verantwoordelijk voor de aanvraag en hij houdt bij welke medewerkers binnen de doelgroep van Stagefonds vallen. Zo kan hij of zij snel rekenen of het juiste aantal stageplaatsen wordt genoemd op het aanvraagformulier. Let op! Deze persoon heeft slechts een paar weken om die berekening goed te doen en administratie aan te leveren.

Naast een gedegen administratie is het ook belangrijk dat je de organisatie aanmeldt bij Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB).

Praktijkleren

Je bent een erkend leerbedrijf en biedt een leerplek aan voor leerlingen. De begeleiding kost niet alleen veel tijd maar vaak ook extra geld. Om deze reden is de subsidieregeling Praktijkleren tot stand gebracht. Dit is een regeling die bedrijven stimuleert om een leerwerkplek aan te bieden.

Maar, zoals bij vele andere subsidieregelingen, zitten er nogal wat haken en ogen aan bij de aanvraag van Praktijkleren. Voor welke leerling mag je bijvoorbeeld subsidie aanvragen en voor hoelang?
Een praktijkovereenkomst tussen opleider, bedrijf en leerling is een van de gevraagde eisen voor de subsidie. Daarnaast moet het gaan om een CREBO- of CROHO-erkende opleiding.
Je dient ook een registratie van gewerkte weken bij de te houden, en is er een onderbouwing van de begeleiding nodig in bijvoorbeeld gespreksverslagen.

Is de aanvraag ingediend en voor de deadline opgestuurd? Dan ben je verplicht om de komende vijf jaar de onderbouwing van de aanvraag te bewaren in verband met eventuele controles van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

SectorPlan Plus

Om de werkloosheid in de zorg op korte termijn te verminderen, is in het Sociaal Akkoord van 2013 afgesproken dat sociale partners een sectorplan kunnen indienen. De sectorplannen moeten een bijdrage leveren aan een beter functionerende arbeidsmarkt. Voor alle activiteiten samen is een bedrag uitgetrokken. Hierbij wordt verwacht dat jij (de aanvrager) zelf een deel van de subsidiabele kosten voor eigen rekening neemt.
Deze regeling brengt veel administratief werk met zich mee. Het is daarom verstandig om vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke processen en procedures horen bij welke verantwoordelijkheden. Bij de aanvraag van SectorPlan Plus zijn namelijk meerdere afdelingen binnen de organisatie betrokken.

Daarnaast dien je bij deze regeling ook de aanwezigheid van de deelnemers aan de desbetreffende cursus te registreren. Ook wil de subsidieverstrekker kunnen zien of een opleiding daadwerkelijk voor een medewerker is gevolgd. Het is daarom belangrijk om diploma’s/certificaten, EVC-rapporten of toestemmingsverklaringen goed te archiveren. Daarnaast dien je bij deze regeling ook de aanwezigheid van de deelnemers aan de desbetreffende cursus te registreren.

Houd rekening met de voorwaarden

Wil je een stagiair of leerling opleiden? Dan moet je je aan een aantal voorwaarden voldoen, namelijk:

  1. Een subsidie mag nooit het hoofddoel zijn voor het aannemen van stagiaires.
  2. Je dient een erkend leerbedrijf te zijn bij SBB.
  3. Er dient een praktijkopleider aanwezig te zijn die het eerste aanspreekpunt is van de stagiair of leerling.
  4. Jouw organisatie dient aantoonbaar te voldoen aan de sociaal veilige omstandigheden en wettelijke eisen voor veiligheid.

Voldoet jouw organisatie aan de gestelde voorwaarden? Dan is het zaak de administratie goed in te richten zodat je de gewenste subsidie kunt aanvragen!

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.