Logo
  • Achtergrond
  • 22 augustus 2016
  • Peter van den Hout

Hoe kom je van een lerende naar een presterende organisatie?

Leren 2.0, het ‘nieuwe leren’, e-learning: de manier waarop we leren is onder invloed van technologische ontwikkelingen in een hoog tempo aan het veranderen. Wat betekent dit voor de loopbaan en ontwikkeling van medewerkers? Hoe gaat dit bijdragen aan de organisatieresultaten?

Beeld Hoe kom je van een lerende naar een presterende organisatie?

Deze vraagstukken kwamen aan bod tijdens een rondetafeldiscussie bij online opleidingsinstituut SkillsTown. Aan de hand van verschillende stellingen wordt het ‘leerlandschap’ van 2020 geschetst.

STELLING: Leren wordt primair de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf; HR speelt daarbij slechts een faciliterende rol.

Danny van Heesch, Performance Consultant bij SkillsTown: “Helemaal mee eens. De verantwoordelijkheid voor leren ligt in de eerste plaats bij de medewerker zelf. HR heeft daarbij de rol om het belang van voortdurend leren bij de medewerkers aanhangig te maken. Er moet een cultuur gefaciliteerd worden waarin het heel normaal is dat je als medewerker blijft leren, naast het feit dat je natuurlijk gewoon je werk goed moet doen.”

Bauke Zeilstra, voormalig Directeur Belastingdienstacademie: “Ik zou er wel een belangrijke voorwaarde aan willen toevoegen: zolang dit leren ook bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen. HR heeft in dit kader naar mijn idee slechts beperkte invloed. De CEO en de CFO moeten het belang van leren inzien en HR moet de ROI van opleidingen kunnen aantonen.”

Hans van der Spek, Manager Kenniscentrum HCM bij Berenschot: “Ik zie leren als een tool om de organisatie wendbaar te maken en in beweging te houden. Het is misschien lastig voor HR om de langetermijn opbrengsten hiervan aan te tonen. Toch levert het opleiden van medewerkers wel degelijk veel op voor de organisatie en is het eigenlijk een ‘must’. Dit komt naar voren in een recent TNO-rapport, waarin maar liefst een kwart van de medewerkers aangeeft niet over de juiste skills te beschikken om zijn werk goed te kunnen doen. Je kunt je dus ook afvragen: wat is het effect op mijn organisatie als mijn medewerkers onvoldoende leren? Vaak is het schrappen van opleidingsbudgetten een simpele kostenbesparing, waarvan je de rekening pas later krijgt gepresenteerd. De hoogte van opleidingsbudgetten laat al jaren een afnemende trend zien en nog erger: bestaande budgetten worden vaak niet eens volledig uitgenut!”

Renée van Tulder, voormalig Manager Belastingdienstacademie: “Het leervermogen van een individuele medewerker is eigenlijk helemaal niet zo interessant als je het afzet tegen de impact op de organisatie. Meer dan tachtig procent van de winst valt te behalen door allerlei processen - ofwel het systeem - binnen de organisatie te verbeteren. Is het aanbieden van een opleiding dan wel de juiste interventie om de performance van de organisatie te verbeteren? En daar komt bij: als je het geleerde niet binnen dertig dagen toepast is het sowieso zonde van het geld, omdat veel van het geleerde dan al vergeten is.”

Kasper Boon, boardmember SkillsTown: “Het is duidelijk dat ‘leren’ een moeilijk en rekbaar begrip is. In deze discussie lijkt het vooral te gaan over de traditionele vorm: formeel leren. Daarnaast ben ik het er helemaal mee eens dat we moeten schakelen van leren naar presteren: wat levert het de organisatie op? Maar hiervoor moeten we ook kijken naar alternatieve leervormen. HR moet kunnen pinpointen welke kennis echt van belang is op de werkplek. Daar moet het leren zich op focussen. Misschien is ‘werkplekinformeren’ dan wel een betere term dan het meer algemene ‘leren’.”

Het nieuwe leren bij WE Fashion en A&O-fonds Provincies

HR Academy organiseert op 22 september een kijkje in de keuken bij SkillsTown in Eindhoven. Tijdens dit kijkje nemen wij u mee in de wereld van nieuwe technologieën op het gebied van kennis verspreiding en laten wij u zien in hoeverre deze innovaties invloed hebben op de traditionele manier van leren. In het Experience Lab van SkillsTown gaat u aan de slag met deze nieuwe technieken. U ervaart zelf hoe het is om u te wanen in een andere wereld met behulp van een Virtual Reality bril en ziet door de Google Glass hoe praktische handelingen nog gemakkelijker worden.

Daarnaast worden twee cases gepresenteerd van organisaties die op zeer innovatieve wijze invulling geven aan het nieuwe leren. Zo laat A&O fonds Provincies u zien hoe zij ruim 2.500 provinciemedewerkers motiveren om te leren. En WE Fashion legt uit hoe zij verschillende leermethodes combineren om tot betere prestatie van hun medewerkers te komen.

Klik hier voor meer informatie over dit kijkje in de keuken

 

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.