Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 30 januari 2024
  • OAZ

Gewijzigde subsidies en de de-minimisverordening

Als je gebruik maakt van subsidies voor jouw organisatie en de normbedragen van een van deze subsidies wijzigt, kan dit een direct gevolg hebben op de de-minimissteun aan jouw organisatie. Hoe zit dat? We leggen het je graag uit.

Beeld Gewijzigde subsidies en de de-minimisverordening

Wat is de-minimissteun?

Om oneerlijke concurrentie binnen het Europees Handelsverkeer te voorkomen, is vanuit Europa een verbod uitgeroepen op staatssteun boven een bedrag van € 300.000,- over een periode van drie belastingjaren. Steun tot € 300.000,- wordt de-minimissteun genoemd en is wel toegestaan. Voor de vier verordeningen gelden de volgende maximaal te ontvangen bedragen aan de-minimissteun:

  • algemene verordening: €300.000,-
  • visserij en aquacultuur: € 30.000,-
  • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-
  • Dienst van Algemeen Economisch belang (DEAB): €750.000,-

Bij de Algemene verordening geldt een uitzondering voor goederenvervoer over de weg door derden.

De genoemde bedragen zijn voor een periode van drie belastingjaren. Een voorbeeld van Dienst van Algemeen Economisch belang (DEAB) is niet-rendabel openbaar vervoer. Een DEAB wordt altijd aangewezen door de overheid.

Hoe werkt het?

Als je een subsidie aanvraagt, kan het voorkomen dat je als onderdeel hiervan een de-minimisverklaring moet verstrekken. Op deze verklaring dien je aan te geven of je in de afgelopen drie belastingjaren subsidie hebt ontvangen die valt onder de de-minimisverordening. Als dat zo is, worden deze bedragen bij elkaar opgeteld. Kom je aan je maximale de-minimissteun, dan kan de aanvraag van een nieuwe subsidie hierom (deels) worden afgewezen. De reeds ontvangen steun wordt (nog) niet automatisch gecontroleerd, het is aan de organisatie zelf om dit bij te houden.

Wat als er wijzigingen worden doorgevoerd?

Onlangs zijn voor de subsidieregeling Stagefonds, schooljaar 2022-2023, de nieuwe normbedragen bekend gemaakt. Deze bedragen zijn direct van invloed op het deel van de subsidie dat onder de de-minimisverordening valt. Hoe hoger de bedragen zijn die je krijgt uitgekeerd, hoe minder ruimte er is voor andere subsidies die vallen onder de de-minimis. Andersom geldt dit ook. Wanneer een subsidiebedrag lager uitvalt dan vorig jaar, komt er ineens binnen de de-minimis ruimte vrij voor een andere subsidie.

Wat als ik aan het maximum zit?

Wanneer je voor je organisatie aan het maximum van de-minimissteun zit, kun je onderzoeken of er andere financiële tegemoetkomingen zijn. Dit moeten echter subsidies zijn die niet onder de de-minimisregeling vallen. Hier is geen overzicht van beschikbaar helaas, het loont echter wel de moeite om uit te zoeken of de subsidie die bij je organisatie past onder de de-minimisregeling valt.

Daarbij is het goed om de termijnen dat steun meetelt op de de-minimisverklaring te blijven bijhouden. Het kan goed zijn dat een aanvraag nu niet kan, maar dat je de subsidie een half jaar later wel kan aanvragen. Bij het meetellen van de subsidie op een de-minimisverklaring gaat het namelijk om de datum dat er verleend is, niet de datum dat er uitbetaald is.

Per 1 januari 2026 zal er in het kader van transparante steun een verplichting gaan gelden om, bij zowel algemene als DAEB de-minimissteun, gebruik te maken van een de-minimis register op nationaal of op EU-niveau. Elke lidstaat is vrij om een eigen nationaal register op te zetten. De Commissie zal per 1 januari, maar de Commissie zal op EU-niveau een centraal register opzetten dat per 1 januari 2026 door lidstaten kan worden gebruikt.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.