Logo
  • Achtergrond
  • 22 november 2022
  • Jurgen Brouwers

De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer de overheid financiële steun verleent aan ondernemingen, is de de-minimisregeling van toepassing. Organisaties kunnen maximaal €200.000,- aan ongeoorloofde steun ontvangen over een periode van drie belastingjaren. Dit is om te voorkomen dat de steun van invloed is op het Europees Handelsverkeer en om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Beeld De-minimis? Een uitleg en antwoord op de meest gestelde vragen.

Bij het aanvragen van een subsidie moet dus gecontroleerd worden of het ongeoorloofde staatssteun betreft, ofwel: steun die van invloed is op de markt. Als dit het geval is, valt de totale subsidiesom onder de de-minimisregeling. Er mag de-minimissteun aangevraagd worden met een maximum van €200.000,- over het huidig belastingjaar en de twee voorafgaande belastingjaren.

Wat gebeurt er als ik de maximale €200.000 overschrijd?

Wanneer de maximale €200.000,- wordt overschreden binnen de periode van maximaal drie jaren, kan de teveel uitgekeerde staatssteun worden teruggevorderd. Dit heeft geen effect op de steun die wel binnen de maximale som valt, het geldt enkel voor het teveel uitgekeerde bedrag.

Zijn alle opleidingssubsidies ongeoorloofde staatssteun?

Nee, er bestaat ook geoorloofde staatssteun. Deze vorm van steun heeft geen effect op de onderhandelingspositie van de organisatie binnen het Europese Handelsverkeer, dus valt buiten de de-minimisregeling en hoeft niet te worden meegenomen in de maximale €200.000,-

Wat als de drie jaren voorbij zijn?

Het maximale bedrag geldt enkel als dit is bereikt in de afgelopen drie jaar. Wanneer de bedragen langer geleden zijn ontvangen, tellen ze niet mee en zit er vernieuwde ruimte in de de-minimissteun. Er kan dan dus nieuwe subsidie worden ontvangen.

Wie houdt mijn ontvangen de-minimissteun bij?

Dit dien je zelf te doen. Het bijhouden van de ontvangen steun is een administratieve klus voor de organisatie. Het is wel mogelijk om hier hulp bij in te schakelen, maar de verantwoording ligt bij de onderneming.

Wat gebeurt er als ik subsidies stapel?

Bij het ongeoorloofd stapelen van subsidies, kan de teveel ontvangen subsidie worden terug gevorderd. Dit is niet van invloed op het recht op de-minimissteun, maar geldt enkel voor teveel ontvangen steun.

Komt jouw organisatie in aanmerking voor opleidingssubsidie?

Heb je hulp nodig bij het op een rij zetten van de subsidies waarvoor jouw organisatie in aanmerking komt? Neem contact op met onze specialisten via info@oaz.nl of bel
088 5600 700.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.