Logo
 • Achtergrond
 • 14 oktober 2016
 • Lianne Bouman

De 4 stappen in het coachend gesprek: GROW

Het GROW-model is een vragenserie in vier eenvoudige stappen. Het model helpt een coachinggesprek op een efficiënte en gestructureerde manier te laten verlopen.
Beeld De 4 stappen in het coachend gesprek: GROW

Het GROW-model is een beproefd vierstappenplan waarmee op een echte coachende manier met een ander een gesprek kan blijven gevoerd. Dit model laat bovendien zien welke vragen gesteld kunnen worden en hoe een coachend gesprek concreet wordt afrond met resultaten. De kracht van dit model is dat het leidt tot een duidelijk eindresultaat. Doordat de gesprekspartner zelf actief is in het verhelderen van het probleem en het aandragen van oplossingen, beklijft de uitkomst beter en zal de intrinsieke motivatie worden gevoed.

Stap 1 Goal (doelstelling)

Stel het doel vast, zowel voor de langere termijn als voor het gesprek op zich.

 • Wat wilt u bereiken?
 • Wat is voor u belangrijk?
 • Wat is het verwachte resultaat van uw mogelijke acties?
 • Waar ligt dan de nadruk van dit gesprek op en hoe zal dat uw doel beïnvloeden?
 • Met welke situatie zou tevreden (kunnen) zijn?
 • Hoe meet u of u uw doel hebt bereikt?

Stap 2 Reality (actuele situatie)

Verken de actuele situatie. Doorgrond en scherp het gespreksthema in deze fase aan.

 • Wat gebeurt er nu?
 • Waarom is het ingebrachte onderwerp een probleem?
 • Welke concrete voorbeelden zijn er?
 • Hoeveel impact en controle hebt u momenteel op die situatie?
 • Wat hebt u tot nu toe ondernomen? Waarom werkte dat wel of niet?
 • Wat heeft u tegengehouden om meer of andere dingen te proberen?
 • Wat zijn de consequenties als het u niet lukt?
 • Wie zijn erbij betrokken? Wat doen zij? Hoe belangrijk zijn zij om een goede oplossing te krijgen?

Stap 3 Options (mogelijkheden verkennen)

Bedenk ideeën die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het probleem.

 • Welke alternatieven hebt u?
 • Hoe zou een lijstje met uw mogelijke acties eruit zien?
 • Wat zou u nog meer kunnen doen?
 • Wat zou u doen als niets u tegen hield?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse opties?
 • Hoe makkelijk of moeilijk zijn die opties voor u?
 • Zijn er voor de verschillende opties ongewenste nevenverschijnselen?

Stap 4 Will (actieplan en motivatie)

 • Kom tot een afrondende conclusie. Sluit deze stap af met een duidelijk actieplan met wie, wat en wanneer gaat doen?
 • Welke optie gaat u effectief proberen? En wanneer?
 • Hoe komt u erachter of het effectief werkt?
 • Welke hindernissen verwacht u tegen te komen en wat gaat u daar aan doen?
 • Wie zijn de belangrijke spelers die het eindresultaat gaan meebepalen?
 • Hoe betrekt u die personen bij uw plan?
 • Wie moeten geïnformeerd worden en waarover?
 • Wat zijn mogelijke obstakels om de actie te laten slagen?
 • Hoe voelt u zichzelf bij de gedachte aan het uitvoeren van deze optie? Hoe kunt u verdere ondersteunen bieden bij dit initiatief?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.