Logo
  • Blog
  • 29 april 2024

Loon stopzetten of opschorten? Eerst ff aankondigen!

In een recent gepubliceerde uitspraak werd geoordeeld dat de werkgever een loonopschorting of loonstop ten onrechte had toegepast, omdat hij daar niet voor had gewaarschuwd. 

ECLI:NL:RBROT:2024:2492

De rechter:

"Uit de wet volgt dat de werkgever aan de werknemer moet meedelen dat hij van plan is om tot een loonstop of loonopschorting over te gaan en wat de reden van dat voornemen is (artikel 7:629 lid 7 BW). De werkgever moet dit direct melden aan de werknemer en mag niet wachten tot de loonbetaling. Als de werkgever dit (tijdig) doet, dan weet de werknemer waar hij aan toe is en kan hij tijdig maatregelen treffen. De werknemer kan mogelijk de daadwerkelijke toepassing van een loonopschorting of loonstop voorkomen, na een aankondiging of waarschuwing."

Maar hoe zit dat ook al weer met opschorten en stop zetten?

Opschorten

Waar geregeld?

In artikel 7:629 lid 6 Burgerlijk Wetboek.

Wanneer?

De werkgever mag de loonbetaling opschorten gedurende de tijd welke de werknemer zich niet houdt aan de redelijke controlevoorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen.

Zoals?

Het niet verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts.

Waarvoor bedoeld?

Pressiemiddel. Als werknemer alsnog aan zijn verplichtingen voldoet heeft hij met terugwerkende kracht weer recht op loon.

Stopzetten

Zijn er belangrijke verschillen met stopzetten van loon?

Jazeker, loon stopzetten kan bijvoorbeeld als werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt, passende arbeid weigert of weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. Dat is geregeld in artikel 7:629 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Een (terechte) loonstopzetting is definitief. Pas nadat werknemer weer aan zijn verplichtingen voldoet hoeft er weer te worden betaald. Dus niet met terugwerkende kracht.

Wanneer werknemer een zogenaamde 'deugdelijke grond' heeft voor het niet nakomen van zijn verplichtingen is de werkgever overigens niet gerechtigd het loon stop te zetten. En wanneer hij het loon ten onrechte stop zet moet de werkgever dit alsnog met terugwerkende kracht betalen en kan werknemer ook aanspraak maken op rente en wettelijke verhoging (die kan oplopen tot 50%).

Dus werkgever, pas de juiste maatregel toe (gebruik de termen niet door elkaar) én waarschuw de werknemer eerst zodat hij alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. En... leg dit wel allemaal schriftelijk vast!

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.