Logo
  • Achtergrond
  • 17 oktober 2019
  • OAZ Subsidieadvies

Wijzigingen Wet tegemoetkoming loondomein

Begin deze zomer is, na lang onderhandelen, een pensioenakkoord bereikt. In het akkoord zijn een aantal maatregelen opgenomen die nodig zijn om de uitvoering van het akkoord te kunnen financieren. Een van deze maatregelen is een besparing op de Wtl. Deze besparing treft zowel het lage-inkomensvoordeel (LIV) als ook het Jeugd-lage-inkomensvoordeel (Jeugd-LIV). Op beiden wordt dan ook fors bezuinigd.
Beeld Wijzigingen Wet tegemoetkoming loondomein

Wat was het LIV (lage-inkomensvoordeel) ook al weer?

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten aan werkgevers met als doel om banen te creëren en te behouden voor medewerkers met een laag inkomen. De invoering van het Jeugd-LIV in 2018 was een reactie op de verhoging van het minimumjeugdloon in juli 2017.
Voorwaarde is wel dat de medewerker een gemiddeld uurloon heeft dat valt binnen de vooraf gestelde grenzen. Voor toepassing van het LIV geldt aanvullend dat een medewerker minimaal 1.248 uren verloond wordt. Voor het LIV zijn er 2 groepen uurloongrenzen, welke leiden tot een verschillende hoogte van het LIV.  Het voordeel voor de werkgever bedraagt maximaal respectievelijk € 2.000,- of € 1.000,- per medewerker, per jaar op basis van een 38-urige werkweek. Voor het Jeugd-LIV is de hoogte afhankelijk van de leeftijd van de medewerker.

Wat verandert er voor het (jeugd)-LIV

Vanaf 2020 wordt er fors gesneden in de budgetten. Zo wordt het hoge tarief van het LIV gehalveerd van € 2.000 naar € 1.000. Ook het Jeugd-LIV wordt in 2020 gehalveerd en zal met ingang van 2024 worden afgeschaft.

Onbeperkt LKV Banenafspraak en Scholingsbelemmerden!

Naast een bezuiniging op het LIV en Jeugd-LIV wordt juist extra geld uitgetrokken voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Door het LKV worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Op het LKV voor ouderen, arbeidsgehandicapten en herplaatste arbeidsgehandicapten worden geen wijzingen doorgevoerd, maar wel voor de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden. Een werkgever kan per 2021 LKV krijgen zolang ze de medewerker uit de doelgroep Banenafspraak en Scholingsbelemmerden in dienst houden. Op dit moment geldt een maximale duur voor het LKV van 3 jaar.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.