Logo
  • Blog
  • 18 december 2015

HR-manager wil in 2016 werken aan netwerkorganisatie

‘Ik wens je veel personeel’ is een oud gezegde uit het Midden-Oosten die niet aardig bedoeld is. Uitdagingen rondom personeel zijn van alle tijden en een goed HR-beleid is cruciaal voor het succes van een organisatie. Je medewerkers maken immers je bedrijf. Anno 2016 is een van de grootste uitdagingen voor HR-professionals het transformeren naar een netwerkorganisatie.

Uit de poll die HR Praktijk en FastFlex uitzetten om te vragen naar de grootste wens voor het nieuwe jaar komt de netwerkorganisatie op dit moment (de poll loopt nog) als grootste wens uit de bus. Op dit moment behaalt het 29% van de stemmen.

Er zijn een aantal zaken die een netwerkorganisatie tekenen. Zo is het belangrijk om teams samen te stellen met verschillende competenties die elkaar versterken in plaats van top down management. Nu opdrachten en projecten steeds vaker boven bestaande hiërarchieën uitstijgen, wordt bij de invulling van een project minder gekeken naar functiebeschrijving. Ook de softskills en karaktereigenschappen van professionals zijn cruciaal voor een succesvolle afronding. Daarnaast is het zaak om te focussen op het eindresultaat. Om dit te bewerkstelligen, dient er binnen elke projectfase een natuurlijke leider te zijn in plaats van een vooraf aangewezen leider. Hierdoor ontstaat er een tijdelijke, natuurlijke sturing. Aan organisaties en HR-professionals de taak om stappen te zetten richting deze netwerkorganisaties.

17 Procent van de ondervraagden wil een verdere samensmelting tussen vast en flex realiseren in 2016. Een stap verder is het transformeren van een netwerkorganisatie naar een flexorganisatie. De flexorganisatie is een plek waar de vaste en flexibele schil feilloos in elkaar verweven zijn. Dankzij een combinatie van flexibiliteit en ervaring van haar zelfstandige professionals levert een flexorganisatie meer toegevoegde waarde dan een reguliere organisatie. Hoewel het scenario voor veel organisaties een utopie lijkt, is deze vorm in de toekomst de normaalste zaak van de wereld. Met enkele relatief simpele handvatten kunnen organisaties in 2016 de eerste stappen zetten om naar een flexorganisatie toe te groeien:

  • Toegang tot expertise - Het begint allemaal met het aantrekken van de juiste professionals. In 2016 wordt het voor organisaties en HR-professionals steeds lastiger worden om talentvolle zp’ers te vinden en binnen te halen. Persoonlijk relatiemanagement is essentieel. Organisaties die investeren in het binden met zp’ers plukken hier later de vruchten van. Om dit te doen is het zaak te beginnen met het opzetten van een eigen netwerk (bijvoorbeeld online communities).
  • Faciliteer flexibiliteit - Geef zelfstandigen de ruimte om hun eigen opdracht te formuleren. Door hen eigen initiatieven te laten ontplooien, vergroot de toegevoegde waarde die zij een organisatie bieden. Anno 2015 zijn projectbeschrijvingen vrijwel volledig dichtgespijkerd, waardoor er weinig creatieve vrijheid overblijft. Aan organisaties de taak deze vrijheid te faciliteren, waardoor hun zp’ers excelleren én met een goed gevoel de organisaties binnenkomen. Met het oog op de veranderende wet- en regelgeving is het zaak dit snel op orde te krijgen. Deze opdrachtbeschrijvingen krijgen een belangrijke rol in 2016.
  • Zorg voor gelijkwaardigheid - Vaste medewerkers zijn met een reden vast en zelfstandige professionals met een reden zelfstandig. Hoewel er duidelijke verschillen zijn, moeten de vaste kern en de flexibele schil op een aantal vlakken wel gelijk behandeld worden. Goed opdrachtgeverschap en werkgeverschap groeien de komende jaren nog verder naar elkaar toe. Het is voor HR-professionals van groot belang om gelijkwaardigheid tussen vast personeel en zelfstandige professionals te creëren. Zorg dus ook dat zp’ers de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan trainingen, maar nodig ze ook uit voor bijvoorbeeld de kerstborrel.

Wil jij in 2016 ook stappen maken richting een netwerk- en flexorganisatie of heb je andere wensen? Vul ze dan hier in

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.