Logo
  • Blog
  • 23 februari 2018

De keerzijde van het parttime dienstverband

Ons jaarlijks nationaal eNPS onderzoek toont aan dat maar liefst 60% van de vrouwen en 13% van de mannen parttime werkten in 2017. In dit nationaal representatieve onderzoek, bestaande uit 1081 respondenten, meten we onder andere de employee Net Promotor Score (eNPS): in hoeverre medewerkers hun bedrijf aanbevelen aan derden.

Zorg voor de kinderen is de voornaamste reden voor de keuze voor het parttime dienstverband, laten de resultaten van ons onderzoek zien. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft echter geconstateerd dat parttime werken niet altijd een vrijwillige keuze is; veel vrouwen ervaren een valse start van hun carrière omdat ze vanuit de schoolbanken in parttime banen terechtkomen, zonder de optie om meer uren te draaien.
In verhouding zijn de meeste parttimers te vinden in de zorg, de meeste fulltimers in de ICT. Parttime werken wordt het minst gedaan door hoogopgeleiden. Ook zit er een verschil in de grootte van het bedrijf; de kleine bedrijven (≤10 werknemers) hebben meer parttimers dan fulltimers en bij grote bedrijven (≥5000 werknemers) zijn de fulltimers overheersend.

Verkorte werkweek, hogere effectiviteit?

Wat betreft effectiviteit van werken heeft zowel parttime dienstverband als fulltime dienstverband een keerzijde. Enerzijds schatten parttimers hun werkvermogen aanzienlijk lager in dan fulltimers.Figuur 1 – Werkvermogen parttime vs. fulltime medewerkers 2017


Anderzijds ervaren fulltimers vaker dat de thuissituatie, bijvoorbeeld zorg voor de naasten thuis, ten koste gaat van het werk (voor 30% van de fulltimers ten opzichte van 22% van de parttimers).
Daarnaast hebben parttimers over het algemeen vaker iemand om op terug te vallen in hun sociale netwerk; maar liefst 10% van de fulltimers geeft aan niemand in het sociale netwerk te hebben om op terug te vallen, ten opzichte van 7% van de parttimers.

Maar wat betekent parttime werken voor de eNPS?

In tegenstelling tot eerdere jaren, is er geen omvangrijk verschil gevonden in de eNPS van parttimers vergeleken met fulltimers. Fulltime medewerkers hebben wel meer redenen om de werkgever aan te bevelen. Daarnaast lijkt baanzekerheid in combinatie met type dienstverband een belangrijke driver te zijn van eNPS; ons jaarlijks nationaal eNPS onderzoek toont namelijk dat voor fulltimers baanzekerheid een belangrijke reden is om de werkgever wel aan te bevelen en voor parttimers is dit juist een belangrijke reden om de werkgever niet aan te bevelen.Figuur 2 – eNPS parttime vs. fulltime medewerkers door de jaren heen

Parttimers zijn even bevlogen als fulltimers

Minder werken zorgt niet voor een hogere of lagere bevlogenheid. Evenals in 2016 is er geen verschil gevonden in bevlogenheid tussen medewerkers met een parttime vs. fulltime dienstverband.


Figuur 3 – Bevlogenheid parttime vs. fulltime medewerkers 2017

Maar parttimers verzuimen meer

Ons jaarlijks nationaal eNPS onderzoek toont aan dat parttimers meer stress-gerelateerde klachten hebben dan fulltimers. Deze resultaten worden bevestigd door onderzoek dat is uitgevoerd door ArboNed. Daaruit blijkt dat met name vier dagen in de week werken stress verhoogt, omdat dan zowel privé als op het werk veel van de persoon wordt verwacht.
Het is dan ook niet gek dat ons onderzoek  een aanzienlijk verschil toont in verzuim tussen parttime en fulltime medewerkers: medewerkers met een parttime dienstverband verzuimen beduidend meer dan medewerkers met een fulltime dienstverband. Vrouwen met een parttime dienstverband verzuimen het meest, mannen met een fulltime dienstverband het minst.


Figuur 4 – Verzuim type dienstverband vs. geslacht 2017

Wat je dus moet weten over parttime dienstverband

Er is opvallend weinig verschil tussen medewerkers met een parttime vs. fulltime dienstverband. Wat betreft effectiviteit van werken valt voor beide typen dienstverband wat te zeggen. Daarnaast is er geen verschil in hoeverre parttime vs. fulltime medewerkers hun bedrijf aanbevelen aan derden. Ook zijn parttimers even bevlogen als fulltimers. De enige keerzijde van het parttime dienstverband die uit ons onderzoek naar voren komt is een hoger verzuim.

Wil je meer weten over de Employer Net Promoter Score in Nederland? Neem dan contact op via contact@analitiqs.com of bezoek onze website: www.analitiqs.com

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.