Logo
  • Nieuws
  • 24 mei 2018
  • Bron: Mercer

Menselijke vaardigheden en technologie steeds vaker hand in hand

Na jarenlang gesproken te hebben over disruptie, zetten executives hun woorden nu om in daden. Bij 96% van de Nederlandse bedrijven is innovatie één van de belangrijkste agendapunten, zo blijkt uit het Global Talent Trends Study – Unlocking Growth in the Human Age onderzoek van Mercer.

Beeld Menselijke vaardigheden en technologie steeds vaker hand in hand

“We merken dat executives écht willen veranderen naar een nieuwe werkwereld. Ze zien in dat, om competitief te blijven, een continue evolutie van de organisatie nodig is en dat het cruciaal is om daarbij menselijke vaardigheden en geavanceerde technologie te combineren,” zegt Manon Gerritsen, Principal Rewards Consultant bij Mercer Nederland. Ook wijst het rapport uit dat werknemers op zoek zijn naar de perfecte balans tussen werk en privé. Maar liefst 36% van de werknemers in Nederland vraagt om flexibele werkmogelijkheden. Het rapport toont vijf trends op de arbeidsmarkt aan:

1. Snelheid van verandering
2. Werken met een doel
3. Permanente flexibiliteit
4. Platform voor talent
5. Digitaal van binnenuit 

Snelheid van verandering

De manier waarop organisaties zich voorbereiden op de toekomst, is sterk afhankelijk van de te verwachte disruptie. Bedrijven die rekenen op veel disruptie, zorgen dat ze zich makkelijk kunnen aanpassen en zetten daarom in op plattere organisatie- én netwerkstructuren. Met deze structuren komt de beslissingsbevoegdheid meer bij het individu te liggen. Hierbij is het cruciaal dat de vaardigheden om hiermee om te gaan van meet af aan worden bijgebracht. 63% van de Nederlandse executives voorspelt dat 1 op de 5 van de huidige functies in hun organisatie binnen vijf jaar zal vervallen. Om dit goed te kunnen doorstaan zijn twee factoren essentieel: bijscholing van personeel en klaar zijn voor de verschuiven van functies.

Meer dan de helft van de HR-managers in Nederland voelt zich echter onvoldoende voorbereid om bestaande werknemers bij te scholen of nieuwe mensen aan te nemen (45%), om aan de veranderende inhoud van functies te kunnen voldoen.

Werken met een doel

75% van de werknemers wereldwijd, die zowel op persoonlijk als zakelijk vlak tevreden is, vindt dat de organisatie waarvoor ze werken een duidelijk doel voor ogen heeft. Doordat werknemers dit doel, ook voor zichzelf, zo belangrijk vinden, willen zij constant leren, ontwikkelen en experimenteren.
Hier wordt zelfs zo veel waarde aan gehecht, dat wanneer werkgevers dit niet kunnen bieden, medewerkers op zoek gaan naar een organisatie waar ze dit wel kunnen krijgen. In Nederland is 37% van de werknemers tevreden met hun huidige baan, maar is wegens gebrek aan carrièremogelijkheden toch van plan om weg te gaan.

Permanente flexibiliteit

Werknemers willen meer controle over hoe zij de balans werk-privé inrichten en bedrijven luisteren naar deze wens: 82% van de Nederlandse executives ziet de mogelijkheid voor werknemers om flexibel te werken als een belangrijk onderdeel van de employee value propositie. Toch is 34% van de werknemers in Nederland bang dat kiezen voor dit soort flexibiliteit een negatieve uitwerking kan hebben op een mogelijke promotie. “Het gebrek aan flexibel werken verhoogt met name bij vrouwen en ouderen de kans op ziekteverzuim, minder energie en burn-outs. Wanneer het palet van de benodigde vaardigheden uitgebreider wordt en menselijke competenties belangrijker worden, is het belangrijk dat een gevarieerde talentpool in alle fases van iemands leven kan participeren op de arbeidsmarkt,” aldus Gerritsen.

Platform voor talent

Omdat 87% van de Nederlandse executives verwacht dat de strijd om talent zal toenemen, realiseren bedrijven zich dat het ecosysteem voor talent zich moet uitbreiden en de huidige HR-modellen zich moeten aanpassen aan het nieuwe digitale tijdperk. Dit vereist een drastische verandering van de mindset binnen bedrijven. “Het idee dat het benodigde talent beschikbaar is voor iedereen, en niet is toebedeeld aan één manager, afdeling, functie of zelfs organisatie, moet hierbij omarmd worden,” zegt Gerritsen. Executives zijn het hiermee eens; het vermogen om banen naar mensen te verplaatsen en mensen naar banen, wordt gezien als dé investering die het meest effectief is voor de bedrijfsprestaties.

Digitaal van binnenuit

Om succesvol te zijn, moet de digitale cultuur worden versterkt. De tools die het personeel faciliteren, zijn hierbij onmisbaar. Vandaag de dag ziet slechts 8% van de Nederlandse bedrijven zichzelf als digitale organisatie. Bijna de helft (48%) van de werknemers geeft aan dat de nieuwste snufjes op het gebied van tools belangrijk zijn voor het behalen van succes. Slechts een derde (32%) zegt echter toegang te hebben tot de noodzakelijke digitale tools om hun werk te doen. “In turbulente tijden is men geneigd door te gaan met de huidige manier van doen. Wanneer de digitale cultuur omarmd wordt, ingezet wordt op flexibelere werkvormen én een wanneer organisaties een duidelijk doel hebben en uitdragen, hebben we de juiste middelen om de toekomst van werken succesvol tegemoet te gaan,” zegt Gerritsen.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.