Logo
  • Blog
  • 5 juli 2016

Hoeveel verandering kan onze beroepsbevolking aan?

Iedereen ervaart het. De wereld verandert snel en er zullen de komende tijd nog veel meer veranderingen op ons af komen. De indrukwekkende impact op ons dagelijks leven van het internet zal mogelijk door robotisering en virtual reality toepassingen nog worden overtroffen. Tegelijk moeten we ons afvragen hoe de mens als individu en in sociaal verband hiermee omgaat. Hoeveel mensen kunnen die stormachtige ontwikkelingen aan en kunnen productief blijven in deze en de komende tijd?

McKinsey publiceerde daar vorig jaar een ontnuchterend rapport over. Uit dit onderzoek blijkt dat wereldwijd 30 tot 45% van de beroepsbevolking werkloos, inactief of part time actief is en dat is in Nederland zeker niet beter. Miljoenen mensen kunnen geen geschikt of werk vinden terwijl sectoren als technologie, onderwijs en gezondheidszorg hun vacatures nauwelijks gevuld krijgen. Een aanzienlijk deel van de mensen die werken voelen zich bovendien overgekwalificeerd of onderbenut. Deze omstandigheden maken veel mensen onzeker, ongelukkig en in bepaalde mate zelfs ziek maar wat het vooral aantoont is dat we met elkaar lang niet zo productief zijn als zou kunnen en dat brengt op den duur armoede in de samenleving.
De geschiedenis toont aan dat de politiek en de werkgevers niet in het welzijn van mensen investeren als daar geen productiviteitsverbetering aan vooraf gaat. Economische ontwikkeling is altijd voor sociale ontwikkeling gegaan maar deze keer zou de wereldwijde mismatch op de arbeidsmarkten wel eens twee vliegen in één klap mogelijk kunnen maken. Een verhoging van de arbeidsparticipatie zou welvaart én geluk kunnen brengen want werk is voor mensen immers meer dan een bron van inkomsten.

Bewustwording

Zowel aan de kant van het aanbod als aan de kant van het arbeidsvraag, dienen dan wel grote veranderingen plaats te hebben. Werknemers ( of opdrachtnemers ) dienen zich te realiseren dat er voortdurend en levenslang aan de eigen employability moet worden gewerkt en dat er regelmatig van werkplek zal moeten worden geswitcht. Kennis en vaardigheden raken heel snel uit de tijd en er zal dus permanent gestudeerd moeten worden. Daarnaast is het voor veel mensen van belang om de professionele ontwikkeling te ondersteunen met persoonlijke ontwikkeling. Met name voor wie het werk weinig of niet routinematig is, helpt persoonlijke ontwikkeling oftewel bewustwording van het eigen persoonlijk profiel, bij het vinden van de best passende werkplek. Een dergelijke bewustwording helpt je bij het in je kracht komen te staan en dat is dan weer heel goed voor de productiviteit én het persoonlijk geluk. Daarbij is persoonlijke coaching feitelijk onontbeerlijk.
Het is bijna Darwinistisch. Als onze biotoop zo snel en heftig verandert, dan overleven degenen die zich het beste weten aan te passen.

Professionalisering projectmanagement

Werkgevers of opdrachtgevers zullen hun workforce daar zoveel mogelijk in moeten faciliteren. Dat is gewoon in het belang van de productiviteit. Investeer daarom fors in professionalisering van projectmanagement. Een groot deel van ons werk gebeurt immers in projectvorm en daar is voor veel organisaties nog veel in te leren. Daarnaast zijn de coachende vaardigheden van steeds groter belang. Leidinggevenden gaan steeds vaker leiding geven aan mensen die inhoudelijk veel meer van hun vak weten dan de leidinggevenden zelf. Het komt dan veel meer aan op persoonlijke begeleiding en het faciliteren van persoonlijke ontwikkeling.
HR-afdelingen hebben daarom een hele belangrijke rol in het verbeteren van de productiviteit. In veel gevallen zullen ze ondersteuning van verschillende leveranciers nodig hebben. Het is verreweg het meest effectief en efficiënt om je bij de keuze van die leverancier niet door prijs maar door kwaliteit te laten leiden. Echt goed projectmanagement en echte goede coaching zal via die productiviteitsgroei een dergelijke investering snel en ruim goed maken.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.