Logo
  • Opinie
  • 9 augustus 2017

Wat kost duurzame inzetbaarheid? Een rekenvoorbeeld

Wat ambiëren we met Duurzame inzetbaarheid? Dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

Een ingewikkelde definitie met als kernwoorden: mogelijkheden en voorwaarden, huidig en toekomstig werk en gezondheid en welzijn.

Duurzame Inzetbaarheid moeilijk?

Vanuit mijn perspectief is Duurzame Inzetbaarheid redelijk eenvoudig. Stap 1: De mens in de organisatie centraal stellen. Stap 2: Laat de medewerker werken vanuit zijn/haar talent of kracht. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat medewerkers die werken vanuit talent en kracht gelukkiger zijn. Gelukkige medewerkers zijn productiever, verzuimen significant minder en zijn dus gezonder. Nagenoeg een complete dekking van het begrip Duurzame Inzetbaarheid.

Duurzame Inzetbaarheid lonend?

Laat ik eens voorrekenen wat Duurzame Inzetbaarheid doet met loyaliteit en gezondheid,positief benaderd, of het personeelsverloop en ziekteverzuim, negatief benaderd.

Een rekenvoorbeeld:
Ilse werkte als Recruiter bij een MKB-bedrijf met 300 medewerkers. Dit werk deed zij ruim vijf jaar met heel veel plezier. Ilse heeft de volgende competenties dominant in zich: opmerken, beslissen, functioneren onder spanning en mondeling communiceren. Met deze dominanten was zij een talentvolle Recruiter die de juiste mensen in de juiste volgorde en snelheid aannam. Consequentie: Ilse was gelukkig, uitermate loyaal en verzuimde nagenoeg nooit.

Door een reorganisatie is Ilse nu werkzaam als HR Business Partner. Zij adviseert leidinggevenden op vlak van HR- gerelateerde aangelegenheden zoals functionering- en beoordelingsgesprekken, primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden en o.a. performance management. Adviseren en niet acteren.

Ilse ziet veel gebeuren maar heeft nauwelijks positie om verantwoordelijkheid te nemen. Dit voelt regelmatig niet goed. Ze zit niet meer in haar kracht omdat er te weinig beroep gedaan wordt op haar talent. Consequentie: Ilse is minder gecommitteerd, verzuimt regelmatig en kijkt uit naar een andere baan.

Rekensom ziekteverzuim

Bij de werkgever van Ilse werken 300 medewerkers. Het salaris van Ilse is het gemiddelde salaris van alle werknemers en is € 37.000,- per jaar (gemiddeld jaarsalaris volgens CPB, Centraal Planbureau). De totale bruto loonsom is dan (jaarsalaris * 300 medewerkers) € 11,1 miljoen.
Uit vele publicaties blijkt dat gelukkige medewerkers minder verzuimen. Stel dat gelukkige medewerkers 25% minder verzuimen. Het landelijk gemiddelde ziekteverzuim is 4,13% (CBS Q1 2017). De verzuimkosten in 2017, in relatie tot de loonsom zijn, € 458.430! De besparing op het ziekteverzuim met gelukkige medewerkers is ruim € 100.000! Het ziekteverzuim stijgt de laatste jaren, 2015 (3,68%) en 2016 (3,92%), weer. En dat terwijl we het belang van Duurzame Inzetbaarheid van onze medewerkers onder ogen beginnen te zien.

Rekensom personeelsverloop

Een vertrekkende medewerker kost de organisatie 30% tot 200% van het jaarsalaris. Gaan we uit van Ilse dan schatten we de kosten op € 37.000,- (100% van het salaris Ilse vanwege het specialistische karakter van haar functie). Het personeelsverloop, vertrek op eigen initiatief, was in 2016 5% (bron: Securex). Laten we deze cijfers los op de werkgever van Ilse dan is dat een kostenpost van € 555.000,-! (5% * 300 * 37.000).

Ook hier is het voorbeeld van Ilse duidelijk. Gelukkige medewerkers zijn loyaal en gaan niet zomaar weg. In tijden van een economische crisis is een vertrekkende medewerker minder schadelijk. In de huidige tijd is een vertrekkende medewerker uiterst schadelijk.

Duurzame Inzetbaarheid en UpUco

Het rendement van het Programma Coach a Colleague in combinatie met de Applicatie TalentConnect is dat medewerkers de ‘eigen’ talenten en die van hun collega’s leren kennen en leren gebruiken. Resultaat is dat iedereen in zijn/haar kracht kan gaan acteren. Met als resultaat dat medewerkers gelukkiger worden en dat er een verhoogde ‘veranderingsgezindheid’ ontstaat.

Bent u een organisatie met 100 medewerkers dan zou het Programma Coach a Colleague in combinatie met de Applicatie TalentConnect u zomaar een kleine € 200.000,- kunnen opleveren als brutomarge.

Zomaar even 2 aandachtsgebieden voorgehouden, ziekteverzuim en personeelsverloop waar we veel winst mee kunnen behalen door onze medewerkers in hun talent te laten werken. Dan hebben we het nog niet eens over de productiviteit gehad.

Om medewerkers écht Duurzaam Inzetbaar te maken moeten zij er zelf mee aan de slag gaan. Er moet een gedragsverandering plaatsvinden. Uiteraard ondersteunt door HR die hen tools, middelen, methodieken aanreikt. Medewerkers die gelukkig zijn (dus in hun kracht
staan) werken zelf aan hun Duurzame Inzetbaarheid en laten daardoor gedragsverandering eerder zien.

Nog een laatste puntje. Onderzoek toont aan dat lachen op de werkvloer de productiviteit ook kan verhogen. Het lijkt misschien alsof je niet aan het werk bent, maar door samen te lachen zullen je prestaties spectaculair verbeteren.

Nagenoeg alle medewerkers worden extra gemotiveerd om harder te werken als ze af en toe eens kunnen lachen. Positieve psychologie. Lachen om een versprekende collega of iemand die struikelt moet zeker kunnen. Tenminste, lachen om grapjes mag niet de bedoeling hebben om iemand te kwetsen. De positieve psychologie wil nu ook dingen bestuderen die ons leven aangenaam maken. Humor is daar een belangrijk onderdeel van. Positieve humor, waarbij niemand uitgelachen wordt, is erg effectief om het werk aangenaam en productief te maken. Medewerkers die goed in hun vel zitten lachen vaker en meer. Er is dus een duidelijke relatie tussen werken vanuit je talent, werken vanuit je kracht, een hogere productiviteit en veel humor op de werkvloer.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.