Logo
  • Nieuws
  • 20 juni 2008
  • Mariel Hovemann

‘Werknemer geen eigen RIE’

Werkgevers hoeven individuele werknemers geen eigen exemplaar van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) te verstrekken als deze daar om vragen. De voorlichtingsplicht van een werkgever en het recht op kennisneming van de RIE zijn wat minister Donner van SZW betreft voldoende.

Beeld ‘Werknemer geen eigen RIE’

Donner schrijft dit volgens ArboPlus in een antwoord op vragen van het FNV. De vakbond had de minister vragen gesteld naar aanleiding van een werknemer die geen exemplaar van de RIE van zijn werkgever kreeg toen hij erom vroeg. De betreffende werknemer had een infectieziekte opgelopen door contact met allergene stoffen en wilde aan de hand van de RIE met een deskundige oplossingen bespreken.

 

De werkgever had volgens artikel 5 in de oude Arbowet alleen de zorgplicht dat werknemers kennis konden nemen van de RIE. In de nieuwe Arbowet is het desbetreffende artikel geschrapt, maar wordt volgens Donner ondervangen door artikel 12 in diezelfde wet en artikel 27 in de WOR. Daarin is overleg en actieve uitwisseling van informatie geregeld over arbobeleid, risico’s en preventieve maatregelen.

 

Stappenplan arbozorgsysteem

  1. Startpunt: Intentieverklaring: intenties en het doel vastleggen.
  2. RIE: Nulmeting stand van zaken arbo binnen de organisatie; inventariseren en evalueren van arboknelpunten in de organisatie.
  3. Arbobeleid: Het kader, afspraken maken in de organisatie over de vorm van arbozorg en vastleggen in procedures, overlegstructuur.
  4. Plan van aanpak: Geconstateerde knelpunten uit nulmeting opnemen in plan van aanpak (meerjarenplan), overleg met OR/personeelsvertegenwoordiging.
  5. Plan van aanpak uitvoeren: Prioriteiten vaststellen, onderscheid maken tussen beleidsmatige onderwerpen en werkplekgebonden onderwerpen/onderwerpen voor één jaar selecteren uit plan van aanpak.
  6. Evaluatie arbobeleid: Evaluatie schriftelijk vastleggen en bespreken met OR, vervolgacties bepalen.

Stap 4, 5 en 6 zijn te zien als een jaarlijks terugkerende cyclus.

 

Plan van aanpak

Een plan van aanpak is een vast onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Het is een manier om gestructureerd en overzichtelijk te werken aan de in de RIE gesignaleerde risico’s. U moet hierbij aangeven welke maatregelen u zult treffen. Ten aanzien van het plan van aanpak geldt onder meer de volgende eis: het moet deel uitmaken van de RIE. In het artikel In 6 stappen naar een gestructureerd arbozorgsysteem vindt u de toelichting op het stappenplan. Hierin kunt u onder meer lezen hoe u het plan van aanpak nu precies opstelt.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.