Logo
  • Nieuws
  • 13 november 2017

#MeToo: een derde slachtoffers kan niet bij werkgever terecht

In organisaties hebben jaarlijks tienduizenden vrouwen te maken met ongewenste seksuele aandacht van hun collega’s of leidinggevende. 44 Procent van de vrouwen die daarmee te maken krijgen voelt zich daarnaast ook nog geïntimideerd. En juist die combinatie heeft een enorme impact op hun welzijn. Volgens de Arbowet moet de werkgever er alles aan doen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Veel organisaties moeten op dat vlak echter nog heel wat verbeteren.

Beeld #MeToo: een derde slachtoffers kan niet bij werkgever terecht

Dit en meer blijkt uit een studie van SKB, een onderzoeksbureaugespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting. Bijna de helft (46 procent) van de slachtoffers van zowel seksueel ongewenste aandacht als intimidatie heeft het plezier in het werk verloren. Bij de vrouwen waar intimidatie niet speelt is dat 24 procent. Eén derde (33 procent) van de slachtoffers waarbij intimidatie in het spel is, wordt neerslachtig bij de herinnering aan die gebeurtenissen. Dat is tien keer zoveel als wanneer er geen sprake is van intimidatie (3 procent). Als vrouwen zich geïntimideerd voelen, zijn de gevolgen van ongewenste seksuele aandacht veel groter.

Negatieve invloed productiviteit

Intimidatie blijkt ook de productiviteit op het werk extra negatief te beïnvloeden. Zo zegt 53 procent van de slachtoffers die zich tevens geïntimideerd voelen, dat ze daardoor slechter functioneren op het werk. Dat is vier keer zoveel als wanneer er géén sprake is van intimidatie (13 procent). Ook blijkt dat één op de zes slachtoffers (17 procent) bepaalde werkzaamheden of plaatsen op het werk vermijdt. Als intimidatie niet meespeelt is dat veel lager, namelijk bij één op de vijftig vrouwen die ongewenste seksuele aandacht hebben gekregen (2 procent).

Werkgever is verantwoordelijk voor veiligheid

De Arbowet is duidelijk: de werkgever moet er alles aan doen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat preventief beleid wordt gevoerd, dat ongewenst gedrag in de organisatie wordt aangepakt en dat daders daarop worden aangesproken en, indien nodig, sancties volgen. Veel organisaties moeten op dat vlak nog heel wat verbeteren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ruim één derde van de vrouwen die te maken krijgt met ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevende, dat probleem niet binnen de organisatie of met een vertrouwenspersoon kan bespreken.

Onderzoek

De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op enquêtes die door 7573 vrouwen en 6294 mannen uit 73 organisaties zijn ingevuld. Onder hen waren 142 vrouwen en 32 mannen die in de voorafgaande 12 maanden te maken hebben gehad met één of meer incidenten van ongewenste seksuele aandacht door collega’s of leidinggevende. 62 vrouwen en 15 mannen gaven aan dat ze zich in deze in deze periode ook geïntimideerd voelden binnen hun werkkring. De groep mannen was te klein om conclusies te trekken over het effect van intimidatie.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.