Logo
  • Nieuws
  • 16 november 2018
  • Bron: Ministerie van SZW

Inspectie SZW gaat perspectief burgers ook mee laten wegen

Om de toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk te verstevigen gaat de Inspectie SZW extra medewerkers werven zo staat te lezen in het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019. Werkgevers en werknemers die zich meer bewust zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. En die zich actief inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. Dit zijn enkele, belangrijke maatschappelijke effecten die de Inspectie SZW de komende jaren wil bereiken.

Beeld Inspectie SZW gaat perspectief burgers ook mee laten wegen

In het Regeerakkoord is structureel €50 miljoen extra per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie SZW. Een versterking die nodig is om tegenwicht te bieden aan negatieve trends op de arbeidsmarkt zo staat in het jaarplan. Zo leidt de toenemende krapte op de arbeidsmarkt tot het inhuren van meer buitenlandse arbeidskrachten en het risico van illegaal werkenden. Mensen die kwetsbaar zijn voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en soms ook arbeidsuitbuiting. Mensen die bereid zijn om lange dagen te maken tegen veel te lage uurlonen aldus het ministerie.

Het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 geven invulling aan de geïntensiveerde aanpak van de Inspectie. De verwachting van de Inspectie is dat door de investering van het kabinet de komende jaren de inspectiedruk toeneemt en meer bedrijven dan voorheen worden bereikt met interventies.

Aandachtsgebieden

Ruim de helft van de uitbreiding wordt ingezet op het thema 'Eerlijk werk'. De Inspectie richt zich op het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting. Verder wil de Inspectie meer aandacht geven aan het verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en arbeidsdiscriminatie. Ook werkt de Inspectie aan het herstellen van de balans tussen inzet op ongevalsonderzoeken en preventieve inspecties.

Risico- en omgevingsanalyse

De Inspectie baseert de programmering voor de komende vier jaar op een nieuwe en verbeterde risicoanalyse en omgevingsanalyse. Nieuw is bijvoorbeeld dat het perspectief van burgers ook wordt meegewogen: wat zijn volgens hen de belangrijkste risico’s op de arbeidsmarkt en waar zou de Inspectie moeten optreden? De Inspectie streeft ernaar de capaciteit en middelen met name in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven; werkgevers die willens en wetens de wet overtreden. De Inspectie treedt daarbij op met andere overheidsinstanties en zoekt ook samenwerking met brancheorganisaties en vakbonden.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.