Logo
  • Nieuws
  • 24 maart 2020
  • Robert Boulogne - adviseur Toekomst van Werk bij Groep HR van Achmea.

Hoe ondersteun ik mijn medewerkers bij het thuiswerken? De 7 V’s van goed werkgeverschap

In het hele land en in allerlei sectoren werken medewerkers noodgedwongen thuis. Grootschalig thuiswerken, lang niet elke ondernemer is hierop voorbereid. Achmea heeft hier wel al enkele jaren ervaring mee. Daarom hierbij 7 tips om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij thuiswerken.

Beeld Hoe ondersteun ik mijn medewerkers bij het thuiswerken? De 7 V’s van goed werkgeverschap

7 V’s die bijdragen aan goed werkgeverschap:

1. Regel voorzieningen

Niet elke medewerker heeft thuis de faciliteiten om te werken. Dat is een eerste voorwaarde. Zorg ervoor dat medewerkers over de juiste software en tools beschikken om met elkaar te kunnen communiceren en te kunnen samenwerken. Maak daarin een keuze, als die nog niet is gemaakt. Denk aan Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, Slack of GoToMeeting.

2. Heb vertrouwen

De situatie waarin we ons met elkaar bevinden is uitzonderlijk. Toon begrip voor de bijzondere omstandigheden en de zorgen en onzekerheden die deze met zich meebrengen. Verwacht niet dat medewerkers 100% productief zijn gezien de zorg die velen hebben voor kinderen of ouders. Geef mensen het vertrouwen dat ze in deze situatie de juiste keuzes maken en schiet niet in de controlemodus.

3. Maak verstandige afspraken

Maak verstandige afspraken met elkaar over hoe en wanneer er contact is met elkaar en op welke manier het werk het best kan worden ingedeeld. Handig is verder om het werk in te delen in blokken van anderhalf uur. Tussendoor kan een medewerker dan wat tijd besteden aan het gezin of boodschappen doen. Maak per dag of periode werkafspraken en begin de dag of week bijvoorbeeld met een digitale dag- of weekstart. Laat medewerkers niet alleen duidelijk afspreken met elkaar wanneer ze bereikbaar zijn, maar vooral ook wanneer ze níet bereikbaar zijn.

4. Zorg voor verbinding

Medewerkers die lang thuis moeten werken, missen de sociale contacten die hun werk hen normaal gesproken biedt. Probeer deze op een andere manier vorm te geven. Laat medewerkers bijvoorbeeld om de beurt de digitale dagstart uitvoeren waarin ze bijvoorbeeld een filmpje laten zien van hoe ze het werken thuis hebben geregeld. En hou contact met medewerkers. Wees bereikbaar.

5. Vink, laat mensen taken voltooien

Niet iedereen is gewend om thuis te werken. Sommigen vinden het lastig om een gevoel van voldoening over te houden aan een dag thuis werken. Wat helpt is om ervoor te zorgen dat medewerkers elke dag in ieder geval één of twee taken afronden. Let daar op bij de werkverdeling binnen het team.

6. Maak gebruik van de kans om vakkennis aan te scherpen

Medewerkers zullen niet al hun werk vanuit huis kunnen doen. Dat betekent dat ze soms ook tijd over hebben. Tijd, die ze wellicht kunnen gebruiken om hun vakkennis aan te scherpen door het volgen van online cursussen of het lezen van vakliteratuur. De huidige situatie biedt wellicht mogelijkheden om achterstallig 'onderhoud' te plegen of alvast voor te werken.

7. Zorg ervoor dat de werkplek veilig is

De zorgplicht die een werkgever heeft voor zijn medewerkers, strekt zich ook uit tot de thuiswerkplek. De Arbeidsomstandighedenwet is ook van toepassing op thuiswerkers. Alle medewerkers moeten thuis veilig en gezond kunnen werken. Zowel geestelijk als lichamelijk. Dat betekent minimaal een goede stoel en tafel en voldoende verlichting. Wel zijn de arboregels soepeler voor thuiswerken dan voor werk in de bedrijfsomgeving. Zo moet de werkgever z’n thuiswerkers in ieder geval informeren over de regels die gelden bij thuiswerken. Een daarvan is het maken van afspraken over pauzes.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.