Logo
  • Achtergrond
  • 24 februari 2022
  • Alexander Leeuw Binnenlands Bestuur

Gratis tool voor betere integriteit in organisaties

Het integriteitsbeleid van organisaties schiet vaak tekort, dus komt het Huis voor Klokkenluiders met deze gratis tool.

Het Huis voor Klokkenluiders stelt een digitale tool beschikbaar aan werkgevers om op een laagdrempelige manier de integriteit te waarborgen. De Integriteitswijzer is bijvoorbeeld bedoeld voor organisaties die zich afvragen wat er gedaan kan worden op het gebied van integriteitsmanagement, die inzicht willen krijgen in de maatregelen en die willen weten wat er kan gebeuren om verder te professionaliseren.

‘Voorkomen is beter dan genezen’, schrijft het Huis voor Klokkenluiders. De organisatie ziet het als zijn taak ‘om werkgevers te ondersteunen bij het voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden en stelt het een gratis online tool ter beschikking aan werkgevers.’

Te weinig aandacht

De Integriteitswijzer bestaat uit 35 vragen en is vooral bedoeld voor compliance officers en integriteitsfunctionarissen, maar zij kunnen ook collega’s uitnodigen om de vragenlijst in te vullen. Zo krijgt de organisatie een beeld van de stand van zaken en de wijzer biedt daar passende maatregelen bij aan. Het door meerde collega’s laten invullen kan en opmaat zijn ‘voor een gezamenlijk geformuleerde probleemanalyse en -aanpak’.

De vragen zijn gebaseerd op een verkenning van het Huis voor Klokkenluiders waaruit bleek dat het integriteitsbeleid van Nederlandse organisaties vaak tekortschiet. ‘Zo is er te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, laat de duidelijkheid van meldprocedures te wensen over, ontbreekt het integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd en is het urgentiebesef bij management onvoldoende.’ Het Huis voor Klokkenluiders is een zelfstandig bestuursorgaan dat alleen aan de minister van Binnenlandse Zaken verantwoording aflegt over de financiële bedrijfsvoering.

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.