Logo
  • Blog
  • 22 september 2014

Hogere bijtelling leaseauto en het effect op mobiliteitsbudget

Dit najaar komt staatssecretaris Wiebes met de zogenaamde Autobrief 2; meerjarig beleid op autobelastingen voor de periode 2016 - 2019. Het kabinet wil het hele belastingsysteem simpeler en makkelijker uitvoerbaar maken en autobelastingen wordt één van de eerste terreinen waar men dit doorvoert.

Eén van de mogelijkheden die rond zoemt is één hoog bijtellingspercentage voor leasewagens. Op dit moment kennen we meerdere bijtellingspercentages, afhankelijk van hoe schoon en zuinig de auto is. De stimulering van schone auto’s heeft de afgelopen jaren zo’n 5 miljard gekost, veel meer dan begroot. Dus niet meer in deze vorm haalbaar, zoveel is wel duidelijk.

Mobiliteitsbudget interessant alternatief

Een hoog bijtellingspercentage zal zo’n 40% van de mensen uit de leaseauto jagen (bron: VAVDZ-onderzoek sept. 14) omdat het voor hen te duur wordt. Daarmee zal de interesse voor een alternatief groeien, bijvoorbeeld het mobiliteitsbudget. Dit blijkt ook uit onderzoek van Urgenda en de Syndesmo benchmark, in opdracht van Eneco, die aantoont dat de arbeidsvoorwaardelijke leaseauto (een leaseauto die niet direct nodig is om het werk uit voeren) steeds minder populair wordt ten gunste van alternatieven als het mobiliteitsbudget.

Een mobiliteitsbudget is een interessant alternatief voor vele partijen; het legt de keuze voor de manier van reizen bij de werknemer. Deze kan - naar eigen inzicht - zo zuinig mogelijk reizen en daarmee besparen op zijn budget. Door minder te reizen, zuiniger te rijden, meer met fiets of het OV kan hij wellicht overhouden van zijn budget. Goed voor de bereikbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en kosten, ook voor de werkgever. Deze heeft immers minder omkijken naar een leasewagenpark en eventuele nacalculaties.

Kortom; een win-win-win

Er is echter één maar … Is een mobiliteitsbudget dan wel fiscaal ‘simpel en eerlijk’? 

Rekenvoorbeeld

Daar valt nog veel in te winnen, zeker ter vervanging van de leasewagen. Op dit moment is het mobiliteitsbudget financieel namelijk minder aantrekkelijk dan een leasewagen.
Als werkgever kun je iemand een leaseauto verstrekken die bijvoorbeeld 40 ct. per km kost. Wanneer dezelfde werknemer over wil stappen op een mobiliteitsbudget, dan mag je voor zijn woon-werk en zakelijke reizen niet meer dan 19 ct/km netto vergoeden. De rest is bruto en dus belast.

Wanneer de werknemer vanuit zijn mobiliteitsbudget dezelfde auto zou willen rijden als zijn leaseauto, kost hem dit 48 ct. per km (40 ct. + BTW). Als de werkgever niet meer kwijt wil dan de kosten voor de leaseauto, nl 40 ct. dan krijgt de werknemer 19 ct. netto + 21 ct. bruto. Oftewel 30 ct. netto. Hij komt 18 ct. per kilometer te kort. Stel dat je voor het werk zo’n veilige 10.000 km op jaarbasis rijdt; dan komt dit neer op een ‘verlies’ 1.800 euro per jaar voor de werknemer.

Daarnaast kan de werknemer met een leaseauto al zijn parkeerkosten declareren, terwijl iemand die 19 ct/km krijgt dat niet fiscaal onbelast mag. Daarmee wordt het verschil nog groter.

Zorg dat fiscaal regime aansluit

Willen we flexibel reizen stimuleren en een alternatief voor de leasewagen bieden, dan zal het fiscaal regime van de leasewagen en het mobiliteitsbudget beter op elkaar aan moeten sluiten.

In 2012 hebben een aantal grote werkgevers, verenigd in de zogenaamde B50, een voorstel gedaan voor een simpeler en kansrijker fiscaal systeem voor het mobiliteitsbudget; het Slim Reisbudget. In de kern stelde het voorstel voor om de kilometervergoeding van19ct/km niet meer strikt te koppelen aan de reis van één medewerker, maar de kilometervergoeding van alle medewerkers van de organisatie op te tellen en deze ruimte vervolgens weer slim her te verdelen via mobiliteitsbudgetten.


Het ministerie van Financiën heeft het voorstel onderzocht en vervolgens geparkeerd vanwege de angst dat dit extra belastinggeld zou gaan kosten. Terwijl collega-ministerie Infrastructuur en Milieu via een ander loket alleen al de komende 3 jaar weer € 600 miljoen belastinggeld uitgeeft om mensen uit de spits of de auto te krijgen, onder meer via ..  het mobiliteitsbudget. Klinkt als een cirkeltje.

Twee welgemeende adviezen tot slot. Kijk over ministeries heen naar autobelastingen en mobiliteit. Pak het B50-voorstel opnieuw op en koppel financiën vanuit ministerie van Financiën en I&M aan elkaar. En daarnaast is het raadzaam om met een verhoging van het bijtellingstarief, het alternatief mobiliteitsbudget aantrekkelijk te maken. Zoek naar optimum tussen fiscale regimes (leaseauto en 19ct/km). En als het even kan; houd het simpel, eerlijk en eenvoudig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.