Logo
  • Blog
  • 10 januari 2018

Ga in 2018 voor een open werkcultuur!

Het nieuwe jaar is weer begonnen: een mooi moment om stil te staan en zaken eens in helder perspectief te plaatsen. De waan van de dag eventjes opzijschuiven en kritisch naar de gang van zaken kijken en afvragen: moeten we dit ook in de toekomst zo blijven doen? Met andere woorden, het ideale moment om eens kritisch te kijken naar het beleid van 2018.

In het nieuwe jaar staat al de Nederlandse bedrijven weer heel wat te wachten. Zaken die de gezondheid van werknemers zowel direct als indirect aangaan. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan; we schreven al over de vijf belangrijkste dingen die men moet weten over deze AVG. Een degelijke personeelsadministratie is noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet er meer data weggegooid worden wanneer duidelijk is dat deze gegevens niet meer nodig zijn. 2018 staat dus hoe dan ook in het teken van deze vernieuwde privacywetgeving, waar alle werkgevers aan moeten gaan voldoen. Hopelijk is iedereen daar al druk mee bezig.

Gezien het feit dat ook in 2017 is gebleken dat steeds meer werkverzuim voortkomt uit stressgerelateerde klachten, moge het duidelijk zijn dat in 2018 de pijlen andermaal flink gericht moeten blijven op het aanpakken van dit type verzuim. Onze commercieel directeur Robert Wondaal pleitte al eerder voor het investeren in inzetbaarheidsmanagers: verantwoordelijken op de werkvloer die al vroegtijdig signaleren of iemand eigenlijk wel lekker in zijn of haar vel zit. Om vervolgens het gesprek aan te gaan met dit personeelslid, mogen één of meerdere alarmbellen zijn gaan rinkelen.

Door een inzetbaarheidsmanager aan te stellen, focussen werkgevers zich meer op verzuimpreventie, in plaats van alleen te werken met casemanagers, die vaak pas reageren op het moment dat het te laat is. Waarom bij een gesprek met je werknemer niet gewoon eerlijk vragen of iemand nog wel plezier heeft in zijn werk? Waarom niet vragen naar de thuissituatie, of daar nu wel of niet een concrete aanwijzing, zoals een loonbeslag, aan ten grondslag ligt?

Open cultuur

En daar komt weer de privacywetgeving om de hoek kijken. Want: het makkelijkste zou zijn om het welzijn van werknemers digitaal vast te kunnen leggen, om dit vervolgens te monitoren en aan de bel te trekken wanneer de data uitwijst dat iemand een grote kans op (psychisch) verzuim heeft. Maar helaas, dat mag dus niet. Uitgesloten, zeker met de AVG in aantocht. Opgeslagen gegevens moeten verantwoord kunnen worden en, voor zover het massale opslag van persoonlijke data betreft, zo min mogelijk tot een persoon herleid kunnen worden. Het vormen van een digitaal ‘werknemerswelzijnsprofiel’ wordt daardoor wel erg lastig.

Investeer daarom niet alleen in data driven oplossingen, maar focus voornamelijk op het creëren van een open werkcultuur. Een omgeving waarbinnen personeelsleden zich prettig en veilig voelen, eentje waarbinnen ze zich er niet voor schamen om problemen binnen de privésituatie op het werk te bespreken. Hopelijk beginnen bedrijven daar niet pas mee in de loop van 2018, maar al tijdens de eerste werkdag van 2018.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.