Logo
  • Nieuws
  • 30 oktober 2013
  • Lianne Bouman

Volgend jaar één vergunning voor verblijf en arbeid

Het wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is aan de Tweede Kamer aangeboden. De GVVA is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland recht geeft in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden.

Beeld Volgend jaar één vergunning voor verblijf en arbeid

De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (TWV) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De voorwaarden waaronder een vreemdeling naar Nederland mag komen om te werken en verblijven veranderen niet.

Uitzonderingen

Een TWV van Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en een verblijfsvergunning van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) blijven bestaan voor seizoenswerkers, studenten, asielzoekers en Kroaten. Voor deze categorieën blijft dus het huidige systeem gelden. Voor kennismigranten verandert er niets omdat zij nu al alleen een verblijfsvergunning nodig hebben.

Aanvullend document

De GVVA is een verblijfsvergunning waarbij een aanvullend document is opgenomen waarin staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden de arbeid mag worden verricht. De IND wordt verantwoordelijk voor de GVVA en de afgifte ervan.

Invoering GVVA

Naar verwachting wordt de GVVA begin 2014 van kracht. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en werken geïmplementeerd.

Tip

Wetsvoorstel Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.