Logo
  • Persbericht
  • 18 augustus 2023
  • Personio
  • Bron: Personio

Onderzoek: Nederlandse mkb-directie mist inzicht in de waarde van HR

De directie van Nederlandse mkb-bedrijven ziet HR nu vooral als een reactieve, administratieve functie en verwacht meer strategisch advies van het HR-team

Beeld Onderzoek: Nederlandse mkb-directie mist inzicht in de waarde van HR

Amsterdam, 31 juli 2023 – De helft van de directeuren van Nederlandse mkb-bedrijven weet niet goed wat hun HR-team precies doet en is van mening dat HR op dit moment vooral reactief functioneert. In een recente survey van Personio, Europa's toonaangevende HR-softwarebedrijf voor kleine en middelgrote bedrijven, zegt tweederde (66%) van de ondervraagde directieleden daarnaast dat zij geloven dat de rol van HR op dit moment vooral operationeel en administratief is. HR-managers zijn het daar deels mee eens: ruim eenderde (37%) zegt vooral reactief te werken. Tegelijkertijd geeft 61 procent aan dat hun focus vooral op operationeel en administratief werk ligt, waardoor ze te weinig tijd overhouden voor strategische taken.

De eerste stap om dit probleem op te lossen is dat de directie en HR een beter begrip moeten krijgen van elkaars problemen en prioriteiten. De directie zou HR actief moeten betrekken bij strategische beslissingen en meer middelen beschikbaar moeten stellen voor toekomstgericht HR werk. Echter, meer dan de helft (56%) van de ondervraagde directieleden geven aan dat ze niet weten hoe ze HR effectief en strategisch kunnen inzetten.

De directie van Nederlandse mkb-bedrijven ziet wel een aantal belangrijke personeelsgerelateerde uitdagingen voor de komende jaren, waaronder hoge niveaus van burn-out (76%), hoge salariseisen (74%) en gebrek aan vooruitgang op het gebied van diversiteit en inclusie (65%). HR zelf ziet nog andere uitdagingen, zoals een lage medewerkersbetrokkenheid (73%), het feit dat hybride werkmodellen niet goed functioneren (70%) en problemen met het werven (70%) en vasthouden (74%) van medewerkers.

Directie: “We verwachten meer strategisch advies van HR”
Om met deze uitdagingen aan de slag te kunnen, hebben directeuren ondersteuning van HR nodig. Tweederde (66%) van de ondervraagde directeuren is van mening dat het bedrijf achterloopt bij het oplossen van uitdagingen op de arbeidsplaats. Zorgelijk daarbij is dat een meerderheid (57%) vindt dat ze niet voldoende input en advies van HR ontvangen om deze uitdagingen op te lossen.

HR-managers erkennen dit probleem - bijna tweederde (65%) geven aan dat dit vooral komt doordat ze het grootste deel van hun tijd moeten besteden aan administratieve taken. Daarnaast geven veel HR-managers (57%) aan dat de input van HR niet voldoende wordt gewaardeerd binnen hun organisatie, terwijl 79% graag zou zien dat HR meer invloed zou hebben binnen het bedrijf. Deze en andere frustraties zijn voor bijna de helft (48%) van de ondervraagde HR-managers reden om binnen de 6-12 maanden op zoek te gaan naar een andere baan.

HR-managers: “We hebben meer ondersteuning van de directie en betere technologie nodig”
Om strategischer te kunnen werken en de business beter te ondersteunen, geven HR-managers onder andere aan dat ze meer begrip, respect en ondersteuning van de directie (40%) willen. Daarnaast willen ze graag betere technologie om meer tijd vrij te maken voor strategisch werk (36%) en betere skills in het verzamelen, verwerken en analyseren van HR-data (36%).

Joseph Jolly, People Partner bij Personio, zegt: “Het is zorgelijk om te zien dat er bij Nederlandse mkb-bedrijven een duidelijke kloof bestaat tussen de directie en HR. De directie verwacht meer strategisch advies van hun HR-team, terwijl HR-teams niet alleen te weinig tijd hebben voor strategisch werk maar ook van mening zijn dat ze niet voldoende worden gewaardeerd en gerespecteerd door de directie. Deze kloof schaadt bedrijven en belemmert ze in het oplossen van belangrijke uitdagingen, zoals het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid, het terugdringen van het aantal gevallen van burn-out en betere inzet van hybride werkmodellen. Betere HR-data en -analytics worden door zowel de directie als door HR-managers als belangrijke middelen gezien om de waarde van HR aan te tonen en de samenwerking tussen beide partijen te verbeteren, zodat ze de toekomstige groei van het bedrijf zeker kunnen stellen.”

Over Personio
Personio is het People Operating System voor kleine en middelgrote bedrijven met 10 tot 2.000 werknemers. Personio is gevestigd in Amsterdam, Berlijn, München, Barcelona, Madrid, Londen en Dublin en heeft als missie om HR-processen zo transparant en efficiënt mogelijk te maken, zodat HR zich kan focussen op de meest waardevolle activa in het bedrijf: de mensen. Dat doet Personio met alles-in-een HR software, dat begint met recruiting, onboarden, HR-administratie zoals verlof aanvragen, performance & development, tot aan voorbereidende payroll. Dankzij People Workflow Automation-technologie helpt Personio meer dan 10.000 klanten in heel Europa vertragingen te voorkomen en kansen optimaal te benutten. Kijk voor meer informatie op https://personio.nl/.

Contactpersonen voor de pers:
Personio SE & Co. KG
Laura Weidner
Associate PR Manager
E-mail: press@personio.de

Stark Narrative
Personio Persdesk
E-mail: personio@starknarrative.com

Met HR-software voor het MKB automatiseert en vereenvoudigt Personio jouw HR-taken. Zodat je tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is: mensen!
Bezoek de website of boek een online demo!

Producttips