Logo
  • Opinie
  • 19 november 2012

Het HR-beleid van Mark Rutte

Op de kop af twee jaar geleden schreef ik over het personeelsbeleid van het eerste kabinet Rutte. Op het thema diversiteit scoorde dat kabinet uitgesproken laag. Van de 12 ministers waren er 3 vrouw en van de 8 staatssecretarissen slechts één. Met deze score van 20 procent aan vrouwen een flinke tegenvaller voor een premier die nota bene zijn sporen als HR-manager (bij Unilever) heeft verdiend. Ook de gemiddelde leeftijd van de bewindslieden was met 52,8 jaar hoog. Schertsend noemde ik het kabinet destijds ‘Ouwe Rotten-I’.

Hoe ziet de diversiteit en gemiddelde leeftijd van Rutte-II eruit? Vijf vrouwelijke ministers en twee vrouwelijke staatssecretarissen: 35 procent. Dan de gemiddelde leeftijd: 48,6 jaar. Als we uitschieter Ivo Opstelten (68) weglaten komen we zelfs op 47,6 jaar uit. Al met al een groot verschil met Rutte-I.

Dan de competenties van het team. Veel nieuwkomers, maar dat is niet zo vreemd vanwege de andere samenstelling van de coalitie. Wat wel opvalt is het grote aantal veertigers (8) en zelfs drie dertigers. Een generatiewisseling in vergelijking met het vorige kabinet, waarin de babyboomers nog domineerden.

Wat betekent dit nu voor het regeringsbeleid? Afgaand op het regeerakkoord worden veel heilige huisjes afgebroken (hypotheekrenteaftrek, huidige ontslagstelsel). De nieuwe generatie heeft wellicht minder last van het verleden. Ook de snelle totstandkoming van het formatie lijkt dit te bevestigen.

Nadeel is misschien dat sommige zaken niet helemaal goed doordacht zijn – lees de inkomensafhankelijke zorgpremie. Pijnlijke kinderziekten van een ploeg met lef en branie? We gaan het zien. In ieder geval komt er veel nieuws qua wet- en regelgeving op u af. We houden u op de hoogte!

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.