Logo
  • Opinie
  • 13 december 2013

Bouwsector in alarmfase Rood

Onlangs luidde de brancheorganisatie NVB Bouw de noodklok over de crisissituatie in de bouw. Dagelijks gaan er vijf bouwbedrijven failliet en raken steeds meer vakmensen hun baan kwijt. Met een brandbrief werd de politiek gevraagd om actie te ondernemen.

De afgelopen 5 jaar is de instroom van leerlingen bijna gehalveerd. Daarmee legt de crisis ook een wissel op de toekomst. Zodra de bouw weer aantrekt zal er een tekort aan vakmensen zijn en te weinig opgeleide jongeren.


Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland zet zich in om het tij te keren. In de vorige kabinetsperiode was hij Minister van Economische Zaken. Mede dankzij zijn bemiddeling werd in Born het bedrijf NedCar gered en geïntegreerd in het VDL concern.  Maxime Verhagen was ook de bedenker van het topsectorenbeleid. Er werden 12 topsectoren benoemd van Agrofood tot de creatieve industrie. Maar de sector bouw, economische gezien een van de peilers van onze economie, was technisch gezien niet sexy genoeg om als topsector te benoemen.


Nu blijkt dit een foute keuze. Juist in de bouw zal zich de komende decennia een revolutie voltrekken. Duurzaam bouwen en wonen, wordt de standaard. In de steden zal een zich een proces voltrekken van integratie van werken, wonen en recreëren, waarbij op grote schaal, nu leegstaande en in de nabije toekomst vrijkomende, kantoren zullen worden herontwikkeld en multifunctioneel worden ingericht tot leefunits. Deze leefunits zullen energetisch en milieutechnisch duurzaam worden gerealiseerd. Hun eigen energie opwekken en additionele energie aan het net gaan leveren.
Door van de bouw een topsector te maken zullen kennis en innovatieve kracht worden gebundeld en gestimuleerd. De bouwwereld kan dat op eigen kracht, maar de overheid kan dit stimuleren door positieve prikkels en door mee te denken en mee te werken bij het aanpassen van bestemmingsplannen die deze ontwikkeling in de weg staan.


Door in het sectorplan ‘werkgelegenheid bouw’ experimenteerruimte voor innovatieve transformatieprojecten in te ruimen zal deze ontwikkeling meer aandacht krijgen.
Bundel de krachten en middelen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken. Schep vanuit de chaos van de crisis een nieuwe toekomst.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.