Logo
  • Nieuws
  • 2 november 2016
  • Mariel Hovemann

Voorgenomen bezuiniging scholingsaftrek valt niet goed in Tweede Kamer

Het kabinet wil van de scholingsaftrek een subsidie maken in plaats van een fiscale aftrekregeling. Partijen in de Tweede Kamer zien daar echter weinig in.

Beeld Voorgenomen bezuiniging scholingsaftrek valt niet goed in Tweede Kamer

VVD-Kamerlid Aukje de Vries vraagt zich af hoe deze voorgenomen aanpassing past in de ambitie van het kabinet om leven lang leren te stimuleren. PvdA-Kamerlid Ed Groot vindt het vooralsnog onduidelijk hoe deze wet in de praktijk uitpakt.
SP, D66 en PVV zien helemaal niets in de wet en vinden het een regelrechte bezuiniging.

Volgens minister Jet Bussemaker van Onderwijs komt het belastingvoordeel nu vooral bij mensen terecht die het minder nodig hebben, zoals hoogopgeleiden. Om het bij de juiste mensen te krijgen wil het kabinet werknemers met kwetsbare beroepen scholingsvouchers geven.

HR Academy - Kennis op niveau! HR Academy is er speciaal voor HR-professionals en functionarissen met personeelsverantwoordelijkheid. Want we hebben ons helemaal gespecialiseerd in kennisopleidingen op het gebied van human resources management. We weten hoe breed dat speelveld is en we kennen de veelheid aan onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn. Daarom helpt HR Academy je om in jouw dagelijkse praktijk effectief te zijn en te groeien in je vak. Daarvoor bieden we je hoogwaardige opleidingen om je kennis op niveau te brengen én te houden. Van wet- en regelgeving tot strategie en beleid.

Producttips