Logo
  • Opinie
  • 8 november 2012

Diploma en opleiding verifieren, een must! Ook in de zorg

MAN WERKT JAREN ILLEGAAL ALS ARTS Op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IZG) is op woensdag 17 oktober een man aangehouden op verdenking van titelmisbruik, valsheid in geschrifte en oplichting. De man deed zich al jaren ten onrechte voor als bedrijfsarts bij een arbodienst en later als behandel-coördinator-arts in de geestelijke gezondheidszorg meldt de inspectie op haar eigen website. Hoe kan het zover komen vraag je jezelf af. Acht jaar lang werkzaam als bedrijfsarts bij een Arbodienst, als arts bij de GGZ en dan niet voorkomen in het BIG register.

Hoe groot kan de mogelijke schade zijn, fysiek of psychisch bij zijn klanten/patiënten en de organisaties zelf? Behalve een boete van de Inspectie voor de dader zelf is het maar de vraag of hier nog consequenties uit voortvloeien voor een Arbodienst, een GGZ instelling en andere zorggerelateerde organisaties. Het mag duidelijk zijn dat er bij de selectieprocedures van deze genoemde organisaties sprake is van ernstige tekortkomingen.
Als patiënt mag en moet je kunnen verwachten en er volledig op mogen vertrouwen dat een arts een arts is. Vertrouwen op een secuur en degelijk uitgevoerde screening bij het selectieproces. Maar nee, wederom blijkt dat de meest basale controle niet is uitgevoerd. Dit geeft eens te meer aan hoe groot de noodzaak van pre employment screening is. Een screening waarbij het ID wordt geverifieerd, de diploma’s en opleidingen worden geverifieerd en de referenten worden geïnterviewd. Het ID wordt getoetst op juistheid bij de bron, het ministerie van binnenlandse zaken of de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De diploma’s en opleidingen controleren bij de, in het CV vermelde, instanties en navraag doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Dus niet alleen kopieën maken en opbergen, zie hier de fraude die er mee gemoeid kan zijn.

Navraag bij een 30-tal ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland naar de wens voor screening van cv’s, op een grondige wijze zoals beschreven, leert het volgende. Ruim 50% gaf aan geen interesse te hebben, 25% gaf aan dat er sprake was van een reorganisatie dus geen prioriteit en 25% gaf aan dat er geen budget voor was. Het is schrijnend te noemen dat anno 2012 hier geen prioriteit, geld beschikbaar of interesse voor is.
Denken we even terug aan de ontslagen ex chirurg Nick R.. Deze chirurg wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zeker negen patiënten die bij hem in Emmen een maagverkleining ondergingen. In Nederland heeft hij zichzelf uit het BIG-register laten schrappen zodat hij het artsenvak niet meer mag uitoefenen. Daarmee voorkwam hij een klacht van de inspectie bij het medisch tuchtcollege. R. is in 2009 door het Emmer ziekenhuis ontslagen. Hij bleek daarna als arts “gewoon weer” werkzaam te zijn in Duitsland. Wat te denken van arts Teun B. ooit werkzaam bij Kloes Eyeclinic in Beverwijk, hij bleek echter geen arts en was toch betrokken bij ooglaserbehandelingen.
De HR afdelingen binnen de zorg dienen hoe dan ook, zeer goed te kijken naar de zorgvuldigheid waarmee zij de screeningen van kandidaten uitvoeren, als het al wordt uitgevoerd. Geen verschuiling meer achter budget, reorganisatie of, geen interesse. Een screening, is een borging in het selectieproces, een noodzakelijke en gewenste borging.
De patiënt en zijn of haar vertrouwen in de zorg, daar gaat het toch om?

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.