Logo
  • Nieuws
  • 23 december 2014

Veelbelovende start-ups krijgen verblijfsvergunning

Ambitieuze innovatieve ondernemers van buiten de Europese Unie, die een bedrijf willen starten in Nederland, krijgen een verblijfsvergunning voor één jaar om hun plannen te realiseren.

Beeld Veelbelovende start-ups krijgen verblijfsvergunning

Staatssecretaris Teeven wil meer veelbelovend buitenlands talent aantrekken. Start-ups hebben vaak nog geen uitgewerkt businessplan of voldoende startkapitaal. Hierdoor komen zij niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning als zelfstandige.

Wet Arbeid Vreemdelingen

De Wet arbeid vreemdelingen (WAV) geeft de kaders aan waarbinnen werkgevers buitenlandse werknemers kunnen aantrekken. Het doel van de WAV is het beschermen van de Nederlandse arbeidsmarkt. Buitenlandse werknemers mogen hier alleen werken als er onvoldoende aanbod is van werknemers uit Nederland zelf of uit de EER-landen. Daarnaast heeft de wet tot doel om misstanden te bestrijden, zoals illegale tewerkstelling en andere soorten werkgeversfraude. Laat een werkgever een vreemdeling toch arbeid verrichten zonder een tewerkstellingsvergunning, dan kan hij een boete krijgen.

Geen TWV nodig

  •  Werknemers afkomstig uit een van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn landen van de Europese Unie en de landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor deze landen geldt vrij verkeer van werknemers, met uitzondering van Kroatië dat op 1 juli 2013 is toegetreden tot de EUR. Tot 1 januari 2014 was ook nog een tewerkstellingsvergunning verplicht voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië.
  •  Werknemers afkomstig uit Zwitserland.
  •  Werknemers die een geldig verblijfsdocument hebben waarin de aantekening staat 'Arbeid is vrij toegestaan'.
  •  Werknemers die beschikken over een paspoort met een officiële sticker voor verblijfsaantekeningen, met daarop de aantekening 'Arbeid is vrij toegestaan'.
  • Op grond van internationale verdragen mogen enkele andere groepen vreemdelingen in Nederland werken. Voor meer informatie kan men terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (http://www.ind.nl/).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.