Logo
  • Blog
  • 9 februari 2015

Tips voor uitleners

Met welke zaken moeten uitzend- en detacheringsbureaus dit jaar rekening houden?
Binnen een korte tijdsperiode verandert er veel in uitzendland. De invoering van de Wet werk en zekerheid, een aanpassing van de CAO voor Uitzendkrachten en de werkkostenregeling zijn zaken die gevolgen hebben voor werkgevers die zich richten op het tewerkstellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers. Met name de financiële gevolgen van de wetswijzigingen zijn van groot belang bij het kunnen berekenen van de opdrachtgeverstarieven.

Op grond van de Wet werk en zekerheid kan bij CAO de periode waarin met een uitzendbeding mag worden gewerkt, worden verlengd van de wettelijke 26 weken tot 78 weken. De beide CAO’s voor uitzendkrachten, van ABU en NBBU, hebben van deze verruiming gebruik gemaakt. Dat betekent dat het dienstverband van uitzendkrachten gedurende de periode van 78 gewerkte weken eindigt zodra de opdracht is beëindigd, mits dat uitzendbeding met de uitzendkracht is afgesproken. 

'Vervuiler betaalt'

Er is geen ontslagprocedure nodig voor deze uitzendkrachten. Dat scheelt kosten. De uitzendkrachten hebben aansluitend in principe recht op WW en dat brengt voor de uitzendwerkgever toch kosten mee. De sectorindeling door UWV beperkt de financiële voordelen, door de uitzendbedrijven die in hoofdzaak uitzenden met het genoemde uitzendbeding in een hoge premiecategorie in te delen. De vervuiler betaalt; in dit geval de uitzendwerkgever. Gespecialiseerde uitzendbureaus kunnen aanvragen in een vaksector te worden ingedeeld, met een lagere premielast.

Whk-premie

Sinds 2014 betalen werkgevers een Whk-premie, waarbij Whk staat voor werkhervattingskas. Het premiepercentage loopt op naarmate er meer instroom is in WIA en ZW. Hoe meer uitzendkrachten ziek zijn bij einde van de uitzendovereenkomst, hoe hoger de premie. De premie wordt jaarlijks vastgesteld.

Beloning van de opdrachtgever

Vanaf 30 maart 2015 hebben alle uitzendkrachten vanaf de eerste werkdag recht op hetzelfde loon als dat bij de opdrachtgever gebruikelijk is. Dat is voor de uitzendbureaus die onder de ABU-CAO vallen nieuw; zij konden de eerste 26 weken een eigen loonsystematiek volgen. Het is voor de uitzendwerkgevers dus van belang om goed op de hoogte te zijn van de lonen die bij de opdrachtgever worden toegepast. Onder de inlenersbeloning vallen ook de toeslagen, atv-rechten en onkostenvergoedingen. Naast de CAO voor uitzendkrachten krijgt de flexwerkgever ook te maken met de diverse CAO’s van de opdrachtgevers.

Pensioenrechten

Uitzendkrachten zijn vrijwel allemaal verplicht aangesloten bij het pensioenfonds voor de uitzendbranche 'StiPP'. Na 78 weken vallen zij in de plusregeling, met een hogere premie dan in de basisregeling, waarin zij vallen vanaf 26 weken.

Opleidingskosten

Er worden geen wijzigingen aangebracht in het percentage dat uitzendondernemingen verplicht moeten besteden aan het opleiden van uitzendkrachten. Het gaat om 1,02 procent van het feitelijke loon van de uitzendkrachten als de opleidingen zelf worden verzorgd of 0,8 procent als de opleidingen worden uitbesteed aan STOOF, de opleider van de flexbranche

Werkkostenregeling

Ook voor flexpersoneel geldt vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling. De vergoedingen die onder deze regeling vallen worden vastgesteld aan de hand van de arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gelden.

Registratie Kamer van Koophandel

De wettelijke registratieplicht heeft geen invloed op het opdrachtgeverstarief. Het is echter wel zaak om hoge boetes te vermijden door een zorgvuldige registratie van de bedrijfsactiviteit van uitzend- en detacheringsbedrijven. Per 1 juli 2012 geldt een wettelijke registratieplicht voor uitzendbureaus bij de Kamer van Koophandel. Het is zaak regelmatig te controleren of de juiste gegevens geregistreerd zijn.

De meest gangbare SBI-codes voor flexwerkgevers zijn:

  • 78201 Uitzendonderneming
  • 78202 Uitleenbedrijf
  • 78203 Banenpools en
  • 7830 Payrollbedrijven.

Er zijn echter ook codes voor bedrijven die diensten verlenen aan opdrachtgevers binnen bepaalde sectoren. De Kamer van Koophandel is dan de juiste ingang voor het opvragen van de juiste SBI-codes.

Lees in Premium meer over Uitzendwerk

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.