Logo
  • Blog
  • 29 mei 2013

Registratieplicht in de Waadi, ook voor ZZP’ers?

Sinds de inwerkingtreding van de 'Wet registratie intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen' op 1 juli 2012, moeten ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich als zodanig registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast worden ondernemingen die uitzendkrachten inlenen verplicht om zaken te doen met een geregistreerde onderneming. De registratieplicht heeft als doel het aantal malafide uitzendondernemingen terug te dringen.

Indien een onderneming zich niet aan de registratieplicht houdt, dan kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen ter hoogte van € 12.000,--. Dit geldt zowel in het geval dat een onderneming zichzelf niet heeft geregistreerd als in het geval dat een onderneming arbeidskrachten inleent van een niet-geregistreerde onderneming. Dit betekent dat een onderneming steeds in het Handelsregister zal moeten controleren of een onderneming is geregistreerd.

Registratieplicht

De vraag komt op of de registratieplicht op ook ZZP’ers van toepassing is. Het was bij de inwerkingtreding nog onduidelijk of zelfstandigen, zijnde een natuurlijk persoon, en zelfstandigen die door een B.V. ter beschikking worden gesteld, onder deze registratieplicht zouden vallen. Eerder kon uit de wettekst al worden afgeleid dat een ZZP’er, zijnde een natuurlijk persoon, niet verplicht is om zich in het Handelsregister te registreren, maar dat een ZZP’er die door zijn B.V. ter beschikking wordt gesteld, deze verplichting wel had. Dit standpunt werd ook gedeeld door de Kamer van Koophandel die een pagina op haar website aan de registratieplicht heeft gewijd.

DGA's

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorgaande inmiddels bevestigd in zijn brief van 19 maart 2013: ook directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die zichzelf via hun B.V. aan derden uitlenen zijn volgens de minister verplicht om zich te registreren. Dit betekent dat bedrijven goed moeten opletten indien zij ZZP’ers via een B.V. inlenen. Deze bedrijven zullen steeds moeten controleren of deze ZZP’er zich als uitzendonderneming heeft geregistreerd in het Handelsregister. Als deze registratie niet heeft plaatsgevonden, dan riskeert zowel de ZZP’er als de inlener een boete van € 12.000,--.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.