Logo
  • Nieuws
  • 8 juli 2014
  • Willem Dercksen

Bijna helft uitzendkrachten stroomt door naar dienstverband

Bijna twee op de drie uitzendkrachten blijven na een uitzendperiode aan het werk. Het aantal 45-plussers met een uitzendbaan neemt toe. Dit zijn een paar feiten uit de Uitzendmonitor die is samengesteld door onderzoekinstituut ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).

Beeld Bijna helft uitzendkrachten stroomt door naar dienstverband

De Uitzendmonitor is een nieuw onderzoek waarmee alle bewegingen van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht op basis van gecombineerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de polisadministratie van het UWV.

Bijna twee derde (64%) van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. 15 % stroomt door naar een direct dienstverband en 32% naar een tijdelijk dienstverband. Nog eens 17% stroomt door naar een volgende uitzendbaan.

Meer ouderen

In 2012 (het meetjaar van de eerste Uitzendmonitor) zijn ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk. Van hen was 18% 45 jaar of ouder. Twintig jaar geleden was dat nog 3 à 4%. Door de jaren heen zijn uitzendorganisaties steeds belangijker geworden voor 45-plussers. En gegeven de demografische ontwikkelingen zal dit alleen maar toenemen. Ruim één op de drie uitzendkrachten is allochtoon, waarvan een groot deel met een niet-westerse achtergrond.

De top vijf van de sectoren waar uitzendkrachten aan het werk waren, zijn: zakelijke dienstverlening (19,6%), industrie (18,3%), vervoer en opslag (8,9%), bouwnijverheid (8,9%) en handel (8,3%). Gemiddeld werken uitzendkrachten 29 uur per week.

Compleet beeld

“Wij zijn blij met deze nieuwe Uitzendmonitor”, aldus ABU-directeur Jurriën Koops. “Zowel met de monitor op zichzelf als de resultaten. (...) Feiten zijn belangrijk om goed beleid te kunnen maken (...). Inhoudelijk laten de cijfers zien dat we, ondanks de crisis, met het uitzendwerk een belangrijke functie in de arbeidsmarkt vervullen. Er gaan ruim 700.000 uitzendkrachten aan het werk en een groot deel van hen stroomt door naar een ander, veelal direct dienstverband.”

Roadshow Arbeidsrecht: Alles wat u als HR moet weten!

Als HR-professional bent u hét aanspreekpunt binnen uw organisatie/instelling voor vragen van management en medewerkers. Er staan veel veranderingen op stapel zoals de Wet Werk en Zekerheid, de modernisering van de Ziektewet, de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters, en complexe situaties als ontslag bij ziekte of loondoorbetaling bij ziekte. Na het volgen van deze update op 1 september in Nieuwegein bent u weer helemaal bij. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.