Logo
  • Nieuws
  • 12 maart 2009
  • Gabor Mooij

Talentmanagementprogramma bevoordeelt man

Talentmanagementprogramma’s werken in het voordeel van mannen omdat ze een afspiegeling vormen van de samenstelling en voorkeuren van directies, die meestal mannelijk zijn. Dat beweert adviesbureau Catalyst, dat zich inzet om de arbeidsmogelijkheden van vrouwen te verbeteren. 

Beeld Talentmanagementprogramma bevoordeelt man

Talentmanagementprogramma’s werken in het voordeel van mannen omdat ze een afspiegeling vormen van de samenstelling en voorkeuren van directies, die meestal mannelijk zijn. Dat beweert adviesbureau Catalyst, dat zich inzet om de arbeidsmogelijkheden van vrouwen te verbeteren. 

 

Catalyst verzamelde gegevens van 110 organisaties uit 19 sectoren. Consultants interviewden 30 experts op het gebied van talentmanagement en voerden online onderzoek uit bij 86 bedrijven. Hieruit bleek dat de bedrijfstop bijna overal het bedrijfsklimaat bepaalt. Ook beschouwen bedrijven met veel mannelijke leiders werknemers als minder capabel als deze vrouwelijke kenmerken vertonen.

 

Oplossingen

Volgens Catalyst moeten bedrijven zich bewust worden van seksevooroordelen en ‘geslachtsstereotype taal’ in hun talentmagementsystemen, en deze tegengaan. Ook moeten alle werknemers een training krijgen om sekseonafhankelijke leiderschapskenmerken te herkennen en dienen organisaties een dialoog op gang te brengen tussen de top en medewerkers over talentmanagement binnen het bedrijf.

 

Bedrijven moeten vooral goed naar elkaar kijken voor een effectieve aanpak van de mannelijke bevoordeling in talentmanagementsystemen.

 

Tip

Een manier waarmee u vooroordelen over mannen en vrouwen doorbreekt, is door u te focussen op iemands individuele capaciteiten. Kijk alleen naar iemands kennis, vaardigheden, attituden en fysieke en emotionele capaciteiten om te bepalen of hij of zij geschikt is voor een functie of een opdracht.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.