Logo
  • Opinie
  • 16 april 2015

Hoe krijg je meer bevlogenheid en betrokkenheid, betere prestaties en productiviteit?

EMPLOYEE ENGAGEMENT is een term die zich lastig laat vertalen in het Nederlands, vaak wordt het vertaald als betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid van werknemers. Het staat tegenwoordig sterk in de belangstelling bij veel organisaties, academici, consultants en onderzoekbureaus. En terecht want employee engagement kan organisaties veel opleveren, (wetenschappelijk) onderzoek toont een statistische relatie aan tussen engagement, productiviteit, prestaties, retentie van personeel, winstgevendheid en klanttevredenheid.

Onderzoeksbureau Gallup doet al jaren grootschalig en wereldwijd onderzoek naar employee engagement en de resultaten wijzen keer op keer uit dat organisaties nog onvoldoende doordrongen blijken te zijn van de winst die zij kunnen behalen door medewerkers 'engaged' te krijgen en te houden. Veel organisaties zeggen dat hun medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van de organisatie (Human Capital) maar hoeveel organisaties laten dat in de praktijk nu ook daadwerkelijk zien?

Bevlogenheid, betrokkenheid, betere prestaties en productiviteit

Door de mens centraal te stellen in de organisatie en daar ook naar handelen; investeren, waarderen, verbinden, begeleiden en inspireren. Het moet overigens natuurlijk wel van twee kanten komen, de werkgever investeert en de werknemer investeert. Om Employee Engagement binnen de organisatie tot een succes te maken moet er ook werk gemaakt worden van onder andere een passende cultuur, leiderschapsstijl, persoonlijk leiderschap en performance management.

Resultaten

Succesvolle organisaties maken werk van employee engagement, deze organisaties maken meer winst, leveren betere prestaties, hebben minder ongewenst personeelsverloop, een grote aantrekkingskracht op nieuw talent en hogere klanttevredenheid. Engaged medewerkers zijn dus een aanwinst voor de organisatie, ze worden niet (alleen) gemotiveerd door geld of status maar door gedeelde waarden, missie en doelen. Zij doen hun werk niet alleen goed maar met vertonen een grote inzet en gedrevenheid, ‘extra role behavior’ (meer doen dan verwacht wordt, extra inspanning leveren) en voelen zich medeverantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Bovendien zijn het de perfecte ambassadeurs van de organisatie (organizational citizenship behavior), aangezien zij trots zijn op de organisatie en dit ook uitdragen naar de buitenwereld.

Talentmanagement

Als de organisatie deze waardevolle medewerkers niet op waarde weet te schatten en niet faciliteert dan blijven ze niet lang. Engaged medewerkers vertrekken als ze ervaren dat er niet in ze geïnvesteerd wordt, ze hun talenten niet optimaal kunnen benutten en ontwikkelen, niet achter de visie, missie en doelen van de organisatie kunnen staan of als ze hun leidinggevende niet erg betrouwbaar en inspirerend vinden. En iedere organisatie weet hoe kostbaar het is om nieuw talent aan te trekken. Waardevol kapitaal koester je en daar investeer je in en sturen op en meten van engagement is verre van ‘soft’. Talent Management staat tegenwoordig weer heel hoog op de agenda en zonder een focus op employee engagement gaat het lastig worden voor organisaties om dat talent te binden, boeien en te behouden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.