Logo
  • Nieuws
  • 10 oktober 2017

Personeelsplanning in 2020: waar gaan we naartoe?

(HR-)managers voelen de druk van hogerhand en van medewerkers om constant te voldoen aan de laatste trends op de arbeidsmarkt om een zo ideaal mogelijk werkrooster te bieden. Deze trends veranderen echter snel en binnen nu en vier jaar zullen werkomgevingen er totaal anders uitzien. Paralax identificeert 4 trends.

Beeld Personeelsplanning in 2020: waar gaan we naartoe?

1. Digitalisering

De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering zullen zich in een rap tempo voortzetten. Deze ontwikkelingen komen de efficiëntie in het dagelijkse werk ten goede. Aan de andere kant groeit de huidige regulering nog niet evenredig mee met de groei van digitalisering. Dit remt de ontwikkelingen weer. Om digitalisering tot een succes te maken, dient goed te worden gekeken naar de wensen van de medewerkers. Zo willen medewerkers bijvoorbeeld altijd en overal toegang tot bedrijfsportals en hebben altijd behoefte aan de meest recente informatie met betrekking tot roosters. In de toekomst moeten we tevens rekening houden met de ontwikkelingen omtrent IoT. Slimme toiletten zouden kunnen aangeven of schoonmaak wel of niet vereist is, waardoor de efficiëntie stijgt. De vraag naar procesautomatisering neemt hierdoor toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen dienen er organisatorische aanpassingen doorgevoerd te worden, zodat het planningsproces hand in had blijft gaan met de regulering, waardoor niemand hoeft te worden teleurgesteld.

2. Efficiëntie sturing

De efficiëntie sturing zal naar verwachting nog lichtelijk toenemen in de komende jaren. Bij een toenemende efficiëntie sturing binnen een organisatie zal het planningsproces als bredere discipline moeten worden benaderd, waarbij forecasting een belangrijk begrip is. Dit leidt ertoe dat steeds meer onderdelen bij het maken van een planning worden samengevoegd. Hierbij worden in een logistiek proces bijvoorbeeld auto’s, routes en chauffeurs samen gepland. Zo kunnen medewerkers en materialen samen optimaal worden ingezet. Het planningsproces wordt zo rijker, maar ook complexer.

3. Flexibilisering

De inzet van flexibel personeel lijkt erg te zijn toegenomen en lijkt nog verder toe te nemen. Het ‘lijkt’, omdat flexwerkers zichtbaarder zijn geworden in de afgelopen jaren. Hoe belangrijker kostenbesparing wordt op personeel, hoe beter er gekeken wordt naar de inzet van een flexpool. Hierin is het type organisatie natuurlijk van groot belang. Het toepassen van flexibilisering van personeel is voornamelijk mogelijk bij fluctuerend aanbod. Dit is in meer sectoren het geval dan waar flexibilisering nu wordt ingezet, zoals gemeenteloketten. Let wel, in sectoren waarbij kennis en continuïteit de hoogste prioriteit hebben, zal de flexibilisering minimaal zijn. Om goed in te spelen op flexibiliteit wordt capaciteitsmanagement steeds belangrijker. In plaats van roostering zullen meer bedrijven op de langere termijn naar planning gaan kijken. Hierdoor zijn betere voorspellingen nodig en wordt snel op- en afschalen belangrijker. Door deze factoren wordt plannen een complexer proces.

4. Individualisering

Sinds de wetsverandering die inging op 1 mei 2016, is het aantal zzp’ers al sterk afgenomen. Deze wet zorgt ervoor dat zzp’ers opdrachten voor meer dan één bedrijf moeten doen. Hierdoor verdween er al een groot aantal zzp’ers. Aan de andere kant wordt jobshoppen een stuk minder populair. Met name personen ouder dan dertig verlangen naar vastigheid. Kortom, de individualisering zal verder afnemen in de komende jaren. Dit levert op de langere termijn veel voordelen op voor de werkgever. Vaste krachten zijn immers meer gehecht aan het bedrijf waar zij voor werken en voelen meer verantwoordelijkheid voor de taken en resultaten. Bij daling van individualisering neemt gebondenheid toe en neemt personeelsverloop af. Dit zorgt ervoor dat de personeelsplanning op de korte en de lange termijn met meer zekerheid kan worden ingevuld.

De optimale efficiëntiewinst

Wanneer rekening gehouden wordt met de genoemde trends, kan men beter rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen in het eigen bedrijf. Met name op het gebied van personeelsplanning kan veel winst worden behaald, als op tijd naar de lange termijn plannen van het bedrijf wordt gekeken. Om daadwerkelijk tijd en geld te kunnen besparen op planningsgebied, zijn tools nodig voor een snelle en directe verbinding tussen de planner en medewerker. Ook zorgen deze tools ervoor dat de medewerkers zich sneller binden aan de afdeling en bedrijf en spelen deze positief in op het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Persoonlijke coaching is echter wel een noodzaak bij de te nemen stappen en door te voeren veranderingen. Een combinatie van de juiste tools en de juiste persoonlijke benadering zal leiden tot een optimale efficiëntiewinst.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.