Logo
  • Nieuws
  • 2 april 2013
  • Mariel Hovemann

Minder werknemers hebben een vaste baan

Sinds 2009 is het aantal werknemers met een vaste baan geleidelijk afgenomen. Daarentegen is het aantal werknemers met een flexibele baan gegroeid; vooral het aantal oproepkrachten steeg gestaag de afgelopen jaren zo blijkt uit het UWV Kennisverslag 2013 – 1.

Beeld Minder werknemers hebben een vaste baan

Het aantal uitzendkrachten groeit en krimpt met de ontwikkeling van de economie mee en is nog niet op het niveau van 2007. In dat jaar was er nog sprake van een hoogconjunctuur en waren er veel uitzendkrachten werkzaam. Het aantal werknemers met een tijdelijk contract daalt, na een aantal jaren van groei, in 2012 weer aldus het UWV. De groei van het aandeel flexibele banen, van 29 procent in 2007 tot 32 procent in 2011, wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat werknemers minder snel van een flexibele naar een vaste baan doorstromen.
Het is nog onzeker of de krimp van het aantal en het aandeel werknemers in vaste dienst
doorzet. Door de economische crisis zetten werkgevers minder snel tijdelijke banen om in vaste banen.  Waarschijnlijk versnelt de doorstroom van flexibele naar vaste banen weer als de economie weer enige tijd groeit.

Jongeren


Uit het verslag blijkt dat jongeren meestal een flexibele arbeidsrelatie hebben en ouderen
meestal een vaste baan. Starters beginnen met een tijdelijke aanstelling of een ander type flexibele arbeidsrelatie. Maar ook bij het veranderen van baan krijgen de meeste werknemers eerst een tijdelijk (flexibel) contract aangeboden. Na verloop van tijd stromen de meesten door naar een baan in vaste dienst.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.