Logo
  • Nieuws
  • 1 december 2009
  • Manon Schuttrups

Innovatie HR hangt samen met toekomst arbeidsmarkt

De afdeling HRM of personeelszaken moet zich door de veranderende arbeidsmarkt steeds meer bezighouden met strategische bedrijfskeuzes. Waar zij tegenwoordig vooral bezig is met korte termijn zaken, zoals het verzorgen van een goede personeelsadministratie en het ondersteunen bij het personeelsbeleid, wordt dit in de toekomst anders. Dit concludeert salaris- en HR-dienstverlener ADP in een white paper, waarin dr. Gerard Evers, directeur van het departement HRM van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA), de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in kaart heeft gebracht.

Beeld Innovatie HR hangt samen met toekomst arbeidsmarkt

Strategische thema’s zoals productiviteit, vergrijzing, krappere arbeidsmarkten, inzetbaarheid en kwaliteit van personeel, worden de kernthema’s van toekomstig HRM-beleid. Dat vraagt om een bedrijfsmatige insteek. Het belang van managementinformatie en Business Intelligence neemt daarom toe. HRM wordt een kwestie van het systematisch ordenen van personeelsgegevens, productiegegevens en financiële gegevens en er slimme combinaties van maken. Administratieve processen rond de salaris- en personeelsadministratie zullen steeds meer worden uitbesteed.

Babyboomers

“De toekomst van HRM hangt nauw samen met de toekomst van de arbeidsmarkt,” aldus dr. Evers. “Hoewel de werkloosheid als gevolg van de economische crisis nu stijgt, wordt op de iets langere termijn wederom een krappere arbeidsmarkt verwacht. Tussen 2010 en 2015 verlaten ongeveer 775.000 babyboomers de arbeidsmarkt. De instroom van schoolverlaters wordt echter geschat op zo’n 420.000.”

Leeftijdsbewust personeelsbeleid
De veranderende arbeidsmarkt heeft gevolgen voor het HRM-beleid binnen organisaties. Want met de krapte op de arbeidsmarkt en de verhoging van de AOW-leeftijd neemt de arbeidsparticipatie van ouderen toe. Het is de taak van de HR-afdeling deze medewerkers te stimuleren in betrokkenheid, motivatie en productiviteit om daarmee het aandeel ‘mentaal gepensioneerden’ terug te dringen. Het belang van een leeftijdsbewust personeelsbeleid neemt daarom toe.

Personeelsplanning

Ook het belang van personeelsplanning wordt groter. Om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen, moeten organisaties meer investeren in de ‘interne arbeidsmarkt’. Dit kan door medewerkers te binden aan de organisatie en hen tegelijkertijd voldoende doorgroeimogelijkheden te bieden. In de werving en selectie van nieuwe krachten, moeten organisaties hier al rekening mee houden. Dat vereist een helder inzicht in toekomstige ontwikkelingen van het aantal en het soort banen en de personele bezetting. Slimme, goed opgezette systemen voor personeelsplanning zullen noodzakelijk blijken om snel te kunnen schakelen in een flexibele economie. De HR-afdeling moet omzetontwikkelingen en productieplanningen snel kunnen omzetten naar beschikbare arbeid.

Collectieve arbeidsvoorwaarden

Ook de manier van denken over werk en arbeidsrelaties verandert. Organisaties en hun medewerkers moeten steeds flexibeler zijn. Toch is het voor zowel de organisatie als de medewerker belangrijk zekerheid te hebben. Dit zorgt ervoor dat organisaties niet langer moeten denken in baanzekerheid, maar in werkzekerheid. Medewerkers worden niet langer alleen opgeleid tot specialisten, maar ook steeds breder geschoold. Zodat ze breder inzetbaar en dus flexibel zijn. Hierbij past dat collectieve arbeidsvoorwaarden verschuiven naar individuele regelingen en prestatiebeloningen.

 

Tip: De volledige white paper over de ontwikkelingen van HRM-beleid, kunt u hier downloaden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.