Logo
  • Nieuws
  • 8 december 2011
  • Mariel Hovemann

Heeft u de personeelsplanning al op orde?

Hoewel organisaties zeggen inzicht te hebben in de (gewenste) ontwikkeling van het personeelsbestand, komen de HR-actitiveiten veelal ad hoc tot stand. Dit is een van de conclusies die organisatieadviesbureau Berenschot trekt in het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’.

Beeld Heeft u de personeelsplanning al op orde?

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat hun HR-activiteiten deels het resultaat zijn van een geplande HR-strategie en deels ad hoc tot stand komen. Toch geeft 13 procent van de respondenten aan dat alle activiteiten ad hoc plaatsvinden. In de kennisintensieve dienstverlening is dat zelfs 16 procent.

 

Planningshorizon

De planningshorizon van strategisch beleid is sterk afhankelijk van het organisatietype. Hoewel 86 procent van de organisaties aangeeft een HR-strategie te hebben, blijkt uit de planningshorizon dat de helft van de organisaties maximaal 2 jaar vooruitkijkt.

 

Er zijn organisaties met (veel) langere planningshorizonten voortkomend uit hun activiteiten (denk bijvoorbeeld aan industrieën met grote investeringen in machineparken die soms over decennia worden afgeschreven). Een goede planningshorizon voor HR-beleid sluit aan bij de strategie van de organisatie. Een perfecte planningshorizon neemt ook de arbeidsmarkt en het onderwijs in overweging.

 

Typen personeelsplanningen

Er zijn twee typen planningen te onderscheiden. Het eerste type verschaft inzicht in hoe het personeelsbestand zich moet ontwikkelen om de strategie te realiseren. Dat inzicht kan heel kwantitatief zijn: organisaties weten dan hoeveel en wat voor soort personeel zij nodig gaan hebben.

 

Dit inzicht kan ook kwalitatief zijn. In dat geval weten organisaties welke competenties zij absoluut moeten ontwikkelen om de strategie waar te maken. Het tweede type planning is de autonome doorrekening van het personeelsbestand: uit- en doorstroom bepalen wie blijft en op welke positie. Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de organisaties geen zicht op de toekomst heeft, terwijl 38 procent aangeeft aan alle soorten planning te doen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.