Logo
  • Blog
  • 5 juni 2020

Case: Strategische Personeelsplanning bij Financiële dienstverlener

Onze klant, een financiële dienstverlener (100-200 medewerkers), heeft te maken met algemene veranderingen zoals een economie die aantrekt en een toename in automatisering. Daarnaast overweegt de financiële dienstverlener om nieuwe diensten te gaan leveren. Dit zorgt waarschijnlijk voor een verschuiving in het personeelsbestand. AnalitiQs heeft met de klant input opgehaald, verwerkt en geanalyseerd. Vervolgens is er inzichtelijk gemaakt voor welke functies alleen op korte termijn een toename in fte noodzakelijk is, en voor welke functies dit op langere termijn van toepassing is.

Een financiële dienstverlener overweegt om nieuwe diensten te gaan leveren. Daarnaast hebben ze te maken met algemene veranderingen, zoals automatisering en de economie die aantrekt. Hierbij is de wens om inzichtelijk te hebben wat de impact van deze interne en externe wijzigingen zal zijn op het personeelsbestand. Met andere woorden: hoe ziet ons toekomstig, gewenst personeelsbestand eruit en in welke mate verschilt dit met het verwachte personeelsbestand?

Aanpak

Gezamenlijk is een strategisch personeelsplan ontwikkeld voor functies die bijdragen aan de uiteindelijke werkzaamheden. Dit zijn alle functies uitgezonderd overhead zoals HR, Finance, Management en Secretariaat. 

AnalitiQs heeft de dienstverlener ondersteund met de SPP-tool van AnalitiQs, het faciliteren van workshops, het uitwerken van de informatie tot een rapport en verdere begeleiding. Hierbij is gebruik gemaakt van interne data zoals beleidsstukken en interne rapporten. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met HR en management om de interne strategische keuzes en externe ontwikkelingen, die van invloed zijn op het personeelsbestand, in kaart te brengen.

Met de SPP-tool is de input verwerkt tot een schatting per functie van het toekomstig benodigde personeel, de toekomstig verwachte personeel en het gat tussen het benodigde en verwachte personeel. AnalitiQs heeft een rapport gemaakt waarbij deze uitkomsten zijn gevisualiseerd en waarin een advies wordt gegeven.

Resultaat

Het project heeft duidelijk  gemaakt dat het huidige beleid sterk moet worden aangepast. Aan de ene kant is duidelijk geworden dat, ongeacht het scenario, bij sommige functies een (nog) sterkere nadruk moet liggen op werving, zie onderstaande figuur. Anderzijds is inzichtelijk gemaakt dat sommige functies alleen op de korte termijn een toename in fte nodig is, maar niet op lange termijn. Zodoende is voor deze functies met name tijdelijk personeel nodig.

Relatieve stijging en/of daling in formatie voor functies A en B in de komende jaren per scenario

Strategische Personeelsplanning heeft de klant in staat gesteld om vroegtijdig beleid te wijzigen, zoals een toename in externe medewerkers op functies die alleen op korte termijn noodzakelijk zijn. Dit zorgt ervoor dat er niet medewerkers overtallig raken en relocatiekosten worden vermeden.

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.