Logo
 • Blog
 • 5 juli 2016

Welk werk mogen jongeren onder de 18 wel of niet doen?

Wat voor soort werk mogen 12- tot 18-jarigen verrichten? Een overzicht met regels die gelden voor jongeren onder de 18 jaar. Inclusief voorbeelden.

12-jarigen
Kinderen van 12 jaar mogen alleen werken als zij een werkstraf hebben, dit werk mag in dat geval alleen bestaan uit licht, niet-industrieel werk.

Voorbeelden van werk (werkstraf) dat toegestaan is:

 • Parkeergarages vegen
 • Afwassen in de keuken van een verzorgingstehuis

13- en 14-jarigen
Bij kinderen van 13 en 14 jaar zijn alleen klusjes en het helpen bij licht, niet-industrieel werk toegestaan.

Voorbeelden van werk dat toegestaan is:

 • Helpen bij het vakkenvullen in een winkel
 • Klusjes rond het huis en in de buurt
 • Onder voorwaarden mogen ze ook stagelopen

15-jarigen
Wanneer een jongere 15 jaar is, mag diegene zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen.

Voorbeelden van werk dat toegestaan is:

 • Vakken vullen in een supermarkt
 • Reclamedrukwerk bezorgen
 • Lichte werkzaamheden in de landbouw

16- en 17-jarigen
Vanaf 16 jaar mogen de jongeren bijna al het soort werk doen, op het gevaarlijke werk na. Verschillende risicovolle werkzaamheden mogen de jongeren wel doen, maar dan wel alleen onder deskundig toezicht. Degene die toezicht houdt, moet zelf  goed bekend zijn met het werk, moet in de gaten houden of de jongere het werk goed doet, en of hij of zij geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt.

Voorbeelden van risicovolle werkzaamheden welke alleen toegestaan zijn onder deskundig toezicht:

 • Werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat
 • Werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen
 • Werken met stoffen die kunnen ontploffen

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.