Logo
  • Nieuws
  • 6 augustus 2013
  • Peter van den Hout

Checklist: Herken de goede payroller

Overweegt u payrolling voor uw organisatie? Dan is het belangrijk dat u de samenwerking aangaat met een goede partij, want er zijn heel wat 'cowboys' actief in deze markt. Deze checklist helpt u om het kaf van het koren te scheiden.

Beeld Checklist: Herken de goede payroller

De payroll organisatie is juridisch werkgever en daarmee verantwoordelijk voor financiële tegenslagen vanuit langdurige arbeidsongeschiktheid of (langdurige) juridische kwesties bij ontslagtrajecten. Het is daarom belangrijk dat de payroller financieel draagkrachtig is om dergelijke tegenslagen op te kunnen vangen. Medewerkers moeten er namelijk altijd zeker van kunnen zijn dat het juiste salaris consequent en op tijd wordt uitbetaald. Ook de reserveringen voor vakantiedagen, vakantietoeslag etc. moeten uitbetaald kunnen worden.

De grootte van een payrollorganisatie zegt niet direct iets over de kwaliteit en continuïteit. Maar een payrollorganisatie van enige omvang, of een payroller die deel uitmaakt van een groter concern, is vaak wel beter in staat om financiële tegenvallers op te vangen.

Checklist financiële draagkracht

- NEN-4400-1 gecertificeerd?
- SNA-keurmerk: ingeschreven bij de Stichting Normering Arbeid?
- Wordt er aangeboden om gebruik te maken van een G-rekening?
- Wordt u erop gewezen dat enkel de combinatie van NEN-certificering en de gebruikma-
king van de G-rekening kan leiden tot een volledige vrijwaring vanuit de inleneraanspra-
kelijkheid?

Let op! NEN-4400-1 certificering alleen is geen garantie en zegt onvoldoende over de financiële draagkracht van de payroller.

Checklist arbeidsvoorwaarden

- Onder welke cao(‘s) wordt de payroll dienstverlening aangeboden?
- Wordt het uitzendbeding toegepast?
- Is er sprake van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting?
- Kan de payrollkracht rekenen op volledige beloning inclusief alle toeslagen zoals bij de
inlener, vanaf de eerste dag?
- Heeft de payrollkracht vrije dagen zoals bij inlener (vakantie, ADV, extra dagen leeftijd/
dienstverband etc.)?
- Is er een goede pensioenregeling: niet de StiPP Basisregeling voor uitzendkrachten?
- Is er geen wachtperiode voor toetreding tot de pensioenregeling?
- Zijn er overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een collectieve ziektekostenverzeke-
ring, aanvullende verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden etc.?

Checklist kwaliteit dienstverlening

- Wat is de algemene indruk, hoe staat de organisatie bekend, zijn er referenties?
- Welke cao(‘s) zijn van toepassing?
- Is er volledige transparantie richting medewerkers, zoals vanaf de eerste dag helderheid
over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie?
- Wat is de contractduur van de inleen-/samenwerkingsovereenkomst?
- Wat is de opzegtermijn van de inleen-/samenwerkingsovereenkomst?
- Wat is de automatiseringsgraad met betrekking tot de periodieke mutatieverwerking?
- Kunnen nieuwe medewerkers volledig digitaal worden aangemeld?
- Welke managementinformatie krijgt u teruggekoppeld?
- Krijgt u een periodieke analyse over het gerealiseerde ziekteverzuim?
- Welke aanvullende dienstverlening wordt er aangeboden?

Uiteraard bepaalt ook het payrolltarief per gewerkt uur uw keuze. Het is daarbij belangrijk om precies vast te stellen wat wel en niet is opgenomen in het tarief. Download voor hulp hierbij (en nog veel meer handige tips) de gratis whitepaper 'Payroll: fabels en feiten'.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.