Logo
  • Nieuws
  • 5 augustus 2008
  • Mariel Hovemann

Payrolling: welke cao is geldig?

De komende jaren stijgt het aantal bedrijven dat gebruik maakt van payrolling sterk. Wat zijn de juridische gevolgen van deze constructie en onder welke cao valt de medewerker in dat geval?

Beeld Payrolling: welke cao is geldig?

Op dit moment maakt 8 procent van de bedrijven gebruik van payrolling zo blijkt uit onderzoek door EIM en DBSC Consulting in opdracht van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) en de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De verwachting is dat dit aantal groeit in enkele jaren naar 28 procent groeit. Het aantal personen dat dagelijks gepayrolled wordt is 90.000 en kan uitgroeien tot ruim 250.000 waarmee de sector één van de grootste werkgevers wordt.

 

Bij payrolling is uw personeel, met alle administratieve lusten en lasten, ondergebracht bij een ander bedrijf. Het payrollingbedrijf is daardoor in juridische zin de werkgever van uw personeel. Maar u blijft wel verantwoordelijk wanneer de payroller verzuimt belastingen en sociale verzekeringspremies af te dragen (Wet ketenaansprakelijkheid). Bij faillissement van het payrollbureau moet u alsnog de premies en belastingen afdragen aan de Belastingsdienst en het UWV, ook al zijn die al eerder aan het payrollbureau betaald.

 

CAO

Uw medewerkers krijgen een overeenkomst op basis van de cao VPO, ABU of NBBU. VPO kent 12 contracten voor bepaalde tijd (geen uitzendbeding) in 183 weken. De ABU 78 weken uitzenden en 8 contracten bt in 2 jaar. De NBBU cao voor uitzendkrachten is vergelijkbaar met een 0-uren contract, minimaal 2,5 jaar en de medewerker heeft recht op uitkering bij einde dienstverband.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.