Logo
  • Nieuws
  • 27 oktober 2009
  • Lianne Bouman

Payrolling vooral gunstig voor kleine bedrijven

Bent u bekend met de mogelijkheid om uw personeel onder te brengen bij een payroll-bedrijf? Als u dit overweegt, is het raadzaam om de kosten en baten goed door te rekenen. Uit een recent onderzoek blijkt dat vooral kleine bedrijven kostenbesparingen kunnen realiseren.

Beeld Payrolling vooral gunstig voor kleine bedrijven

Namens Ernst & Young hebben twee studenten aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) onderzocht of er een verband bestaat tussen de uitvoerings- en beheerskosten per medewerker die door een werkgever worden betaald, en het aantal medewerkers dat bij deze werkgever in dienst is.

 

Uit de resultaten blijkt dat de dienst payroll op basis van de uitvoerings- en beheerskosten eerder een gunstig alternatief voor kleinere ondernemingen is dan voor grotere ondernemingen. De uitvoerings- en beheerskosten van kleinere ondernemingen zijn, uitgedrukt in het aantal werkzame medewerkers, per medewerker namelijk hoger dan deze kosten van grotere ondernemingen.

 

Hoe werkt payrolling?

Een payroll-bedrijf wordt in juridische zin werkgever van uw personeel. Het bedrijf neemt alle arbeidsrechtelijke risico’s van u als ondernemer over. Handig, maar als ondernemer loopt u toch risico’s, bijvoorbeeld als de payroll-onderneming geen loonheffingen afdraagt. U blijft namelijk op basis van de inleningsaansprakelijkheid zelf verantwoordelijk.

 

Daarnaast moet u zelf controleren of de identiteit van de betrokken arbeidskrachten klopt en of zij gerechtigd zijn in Nederland te werken. Als niet aan de juiste formaliteiten is voldaan, kunt u een hoge boete krijgen.

 

Aandachtspunten bij de keuze voor een payroll-bedrijf:

  • Let erop of het bedrijf lid is van de brancheorganisatie Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Leden zijn verplicht NEN 4400-1 gecertificeerd en bieden daarnaast kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid. Voor VPO-leden geldt een eigen aparte cao; deze schrijft voor dat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden gelijk moeten zijn aan die van de opdrachtgever. Niet-VPO-leden moeten verplicht de cao voor Uitzendkrachten hanteren.
  • Vergelijk aanbiedingen goed. Wie draagt  bijvoorbeeld de verschillende risico’s? Voor welke termijn geldt de overeenkomst? Welke dienstverlening is er voor medewerkers? En is er een helpdesk? Payrollers bieden hun diensten aan met een duidelijk tariefstructuur bestaande uit: brutoloon x factor + toeslag. Er zijn payrollers die adverteren met ‘alles geregeld voor 0,23 cent’. Dit is enkel de toeslag, de hoogte van de factor ontbreekt.

 

Tip

Wilt u weten of een payroll-onderneming lid is van de VPO? Klik dan hier.

 

Alle NEN 4400 gecertificeerde payroll-bedrijven vindt u op de site van de stichting normering arbeid

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.