Logo
  • Opinie
  • 6 mei 2014

Veel banenplannen hebben geen enkele zin en werken zelfs averechts!

Het kabinet heeft, op initiatief van minister Asscher, diverse banenplannen gelanceerd. Het doet allemaal een beetje denken aan de Melkertbanen. Deze zijn overigens niet voor niets destijds afgeschaft.

Het is erg belangrijk dat het kabinet maatregelen neemt om de Nederlandse economie zo snel mogelijk (verder) uit het slop te trekken. De intentie is dus goed.  Het herstel lijkt er te zijn, maar nog slechts mondjesmaat.  Het kan sneller, het kan beter. Stimuleringsmaatregelen kunnen zeker helpen. Maar wel met gerichte maatregelen, niet door simpelweg een zak geld beschikbaar te stellen.

Verkeerde stimulans

Het kabinet zou meer als ondernemer moeten denken.  Alleen dan komt men tot de beste maatregelen. Waar is een ondernemer bij gebaat en gaat hij meer mensen aannemen? Hoe denkt een ondernemer? Het kabinet zou moeten bedenken wat een ondernemer zou doen bij bepaalde scenario’s.

Voorbeeld:

Als een ondernemer in aanmerking komt voor subsidies (lees geld) als hij langdurig werklozen aanneemt, dan is er de kans dat hij eerst personeel ontslaat, vervolgens een werkloze aanneemt om zo de subsidie te ontvangen. Na een bepaalde periode kan hij dan deze persoon ook weer ontslaan, om vervolgens een nieuwe werkloze (wellicht die vorige werknemer) aan te nemen en zo wéér subsidie te ontvangen. Resultaat: veel subsidie voor de ondernemer, veel geld uit de schatkist en per saldo 0 minder werklozen.

Doelstelling

De doelstelling van stimulerende maatregelen moet zijn om méér mensen aan de slag te krijgen, níet om de ene werknemer voor de andere te vervangen. Meer banen, minder werklozen.

Lastenverlichting werkgevers en consument

Een simpele lastenverlichting voor werkgevers is al een goede stimulans. Als een ondernemer meer budget heeft om extra goed gekwalificeerd personeel aan te nemen en zo meer omzet en winst te maken, zal deze dat zeker doen. Daarbij is het belangrijk dat de consumptie toeneemt. Immers, een ondernemer zal alleen meer produceren als dat leidt tot meer afzet. Lastenverlichting voor de consument om op die manier de consumptie te stimuleren zal ook tot extra groei van de economie én tot meer banen leiden.

Subsidies

Er zijn heel veel subsidieregelingen in Nederland. Veel te veel. Het probleem daarbij is dat het uiteindelijke effect in de meeste gevallen niet wordt gemeten. Dat is geld over de balk gooien. Ik pleit er voor om alleen subsidie te verstrekken als het effect ervan meetbaar is en tot het gewenste resultaat leidt.

Scholing

Een beter investering dan in scholing is er overigens niet. Nederland moet weer voorop willen lopen met technologische ontwikkelingen. Dáár ligt de toekomst. Het niveau van afgestudeerden in Nederland moet fors omhoog. Nederland moet weer leidend en toonaangevend worden met hoogopgeleide medewerkers.

------------------------------------------------------------------

Masterclass Duurzame Inzetbaarheid, Vitaliteit & HRM

Tijdens deze masterclass krijgt u scans, tools en handvatten voor een constructief vitaliteits- en duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Meer info >

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.