Logo
  • Blog
  • 29 mei 2015

Klaar voor een flexibel 2020!

De arbeidsmarkt zal er in 2020 compleet anders uitzien dan vandaag de dag. Traditionele organisatiemodellen gaan op de schop en een nieuwe generatie neemt de arbeidsmarkt over. In 2020 bestaat ongeveer driekwart van de beroepsbevolking uit werknemers van Generatie Y en de Millennial generatie.

Deze generatie bestaat voor een groot deel uit zelfstandige professionals (zp’ers) en weet als geen ander hoe het is om freelance te werken. Zelfstandig werken is nu al booming, maar zal in de aankomende jaren nog groter worden. Het werken op projectbasis neemt toe en vaste contracten verdwijnen langzaam van het toneel.

Met de naderende ontwikkelingen in het vizier moeten niet alleen werkzoekenden zich aanpassen, ook voor bedrijven verandert er het nodige. Bedrijven geven steeds minder commitment aan medewerkers. Alles moet flexibeler en voorzichtiger dan we voor de economische crisis van 2008 gewend waren. De flexibele schil wordt in korte tijd steeds groter en is bij enkele organisaties al groter dan de vaste kern. Het verschil tussen beide organisatieonderdelen gaat in de nabije toekomst dan ook vrijwel volledig verdwijnen. Bedrijven zullen zich bewegen met de flexibiliseringstrend, maar waar moet je nou extra op letten? Twee zaken zijn naar mijn idee cruciaal: binding met je zp’er en kennisborging.

Binding met de zp’er

Cruciaal in het opbouwen en managen van een effectieve flexibele schil is het netwerk van de organisatie. Omdat de vraag naar hoogopgeleide, specialistische zp’ers in 2020 groter is dan het aanbod, wordt toegang tot professionals steeds lastiger. Een goed netwerk is belangrijk voor het binnenhalen van kennis. Communities van specialistische professionals bieden uitkomst en bedrijven die nu beginnen met de opbouw van een eigen community, plukken hier in de toekomst de vruchten van. Hier hoort ook binding met de zp’er bij. Let wel: zonder de zelfstandige te claimen. Een tekort aan binding en waardering werkt nadelig, maar een overvloed hieraan is net zo verkeerd. Zelfstandige professionals zijn met een reden ‘zelfstandig’ en hoewel zij zich graag mengen in een organisatie, vertrekken zij zodra zij zich geclaimd voelen. Zelfstandige professionals hebben daarnaast bijna net zo veel behoefte aan erkenning vanuit de opdrachtgever als vaste medewerkers. Als bedrijf is het creëren van meer gelijkwaardigheid tussen vaste en flexibele schil van groot belang. Neem zp’ers dus ook mee naar bedrijfsuitjes, schrijf ze in voor interne trainingen en behandel ze gelijk. Ook het loslaten van zp’ers hoort bij de normale gang van zaken binnen een flexorganisatie. Als je goed bent geweest voor externe professionals, komen zij vanzelf weer terug.

Borg essentiële kennis

Kennisborging heeft bij veel organisaties topprioriteit, maar een inefficiënte uitvoering gooit vaak roet in het eten. Zelfstandige professionals worden wel meegenomen in de kennis van de organisatie, maar visa versa gebeurt dit momenteel nog onvoldoende. De zp’er profiteert dus wel van de kennis van de organisatie, maar de organisatie niet van de zp’er. Goede on- en offboardingprocedures moeten het lekken van kennis voorkomen en zijn ook niet meer weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken binnen flexibele organisaties. Toch is vrijheid voor de zp’er binnen deze procedure essentieel: niet iedereen wil tijdens de overdracht een heel boekwerk inleveren, sommige zp’ers geven de voorkeur aan een creatieve workshop of presentatie.

Inhoud werk

Andere aspecten binnen het koesteren van vakspecifieke kennis zijn onderlinge kennisdeling en samenwerkingsverbanden. Organisaties vissen steeds vaker in dezelfde vijver van zelfstandige professionals. Flexibel personeel hecht vooral waarde aan de inhoud van opdrachten en het merk van de organisatie is minder relevant. Vooral inhoud is dus belangrijk bij een project en om kennis te behouden zouden organisaties meer samenwerking moeten realiseren. Het overvloeien van kennis brengt het kennisniveau van organisaties immers omhoog.

Klaar voor 2020

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is een feit. Organisaties die daar nu niet op inspelen komen in 2020 van een koude kermis thuis. Toegang tot expertise wordt schaarser en de beste professionals worden steeds vaker zp’er. Binding en samenwerking zijn de twee facetten die de komende jaren binnen organisaties van groot belang zijn. Vakspecifieke kennis is cruciaal en om zp’ers met deze kennis aan te trekken en te behouden zijn communities en samenwerkingen key. Is dit goed geregeld, dan is jouw organisatie klaar voor een flexibel 2020!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.