Logo
  • Nieuws
  • 1 mei 2019
  • Bron: Edubookers

HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers

Hoewel 89% van de medewerkers het belangrijk vindt om zichzelf te ontwikkelen door opleidingen, heeft maar 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding gevolgd. Hoe ga jij daar als HR een rol in spelen, wanneer je invloed op de scholingsintentie zo beperkt is?

Beeld HR heeft nauwelijks invloed op de scholingsintentie van medewerkers

Slechts 8% van de respondenten geeft aan dat HR de grootste invloed heeft op de scholingsintentie van medewerkers. De leidinggevende heeft hier verreweg de meeste invloed op (42%) en daarnaast ook directe collega’s (33%).

89% van de respondenten vindt het belangrijk om zichzelf te ontwikkelen middels trainingen en opleidingen. Iets meer dan de helft (56%) van de medewerkers heeft in 2017 of 2018 daadwerkelijk een training gevolgd. Daar staat tegenover dat 32% de laatste 3 jaar geen enkele opleiding heeft gevolgd. Dit blijkt uit onderzoek van Edubookers.

Scholingsbeleid als onderscheidend vermogen

Een goed scholingsbeleid is dé manier om je als werkgever te onderscheiden op de krappe arbeidsmarkt. 87% van de medewerkers geeft namelijk aan het belangrijk te vinden om te werken voor een organisatie die leren stimuleert en faciliteert. 38% van de medewerkers geeft echter aan dat hun werkgever ook daadwerkelijk een passend opleidingsaanbod aanbiedt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 81% van de medewerkers Google als belangrijkste bron gebruikt om een opleiding te vinden. 

Een individuele leerrekening voor alle medewerkers

Vrijwel alle medewerkers (91%) vinden het belangrijk om zelf te bepalen waarin zij zich willen ontwikkelen. Daar komt bij dat 72% van de medewerkers aangeeft dat een individueel leerbudget meer stimuleert dan een collectief budget. Een eigen budget draagt bij aan eigenaarschap en zelfregie van de medewerkers.

De individuele leerrekening is inmiddels kabinetsbeleid om een leven lang leren te borgen. Iedere Nederlander met een startkwalificatie zal de komende jaren een eigen leerrekening krijgen. Vooruitstrevende organisaties zijn dan ook al volop bezig om een eigen leerbudget onderdeel te maken van het scholingsbeleid van de organisatie.

Medewerkers weten hoeveel budget ze nodig hebben

Uit het onderzoek blijkt dat minder dan de helft (46%) van de medewerkers tevreden is over het voor hen beschikbare opleidingsbudget. Iets meer dan de helft (52%) van de respondenten wil een budget tussen de € 1.000,- en € 1.500,- per jaar. Ruim een kwart (27%) wil meer dan € 1.500 en 16% van de respondenten geeft aan dat zij voldoende hebben aan een budget wat ligt tussen de € 500,- en € 1.000,-.

Een scholingsbeleid is meer dan alleen een scholingsbudget

Wanneer je als organisatie voorop wilt lopen door keuzevrijheid en een individueel budget aan te bieden, moet je er nog wel voor zorgen dat men gestimuleerd en gemotiveerd wordt om een training of opleiding te gaan volgen. Het scholingsbeleid dient dan ook actief te worden gecommuniceerd en geactiveerd.

Het beschikbaar stellen van tijd om daadwerkelijk invulling te geven aan het budget is voor veel organisaties nog een uitdaging. Slechts iets meer dan de helft van de medewerkers (55%) heeft aangegeven voldoende tijd te krijgen voor het volgen van een opleiding. Wanneer medewerkers een vrije dag op moeten nemen, is dat een extra drempel om tot leren over te gaan. In de praktijk blijkt dat medewerkers 2-3 dagen nodig hebben om invulling te geven aan de individuele leerwens.

Waarom willen medewerkers blijven leren en hoe faciliteer je dat vanuit HR?

80% van de medewerkers geeft aan leren leuk te vinden en vrijwel alle medewerkers (91%) geven aan dat 'persoonlijke ontwikkeling' de belangrijkste motivatie is voor het volgen van een training of opleiding. De twee hierop volgende drijfveren zijn het 'up-to-date blijven binnen je vakgebied' (61%) en het 'vergroten van de carrièrekansen' (60%).

Als HR heb je een faciliterende rol om medewerkers te blijven motiveren om te leren. Wat geven medewerkers aan?

  1. Door ontwikkeling te belonen, bijvoorbeeld door het opleidingsbudget te verhogen (69%).
  2. Door opleidingen onderdeel te maken van functioneringsgesprekken (64%).
  3. Door trainingservaringen van collega’s te delen in de organisatie (55%).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.