Logo
  • Nieuws
  • 2 juli 2019
  • Bron: de Volkskrant

Meer diversiteit op de werkvloer leidt niet tot betere resultaten

Meer diversiteit op de werkvloer leidt tot meer creativiteit en innovatie. Daar is eigenlijk iedereen inmiddels wel van overtuigd. Toch presteren teams met meer diversiteit soms juist slechter zo zegt diversiteitsonderzoeker Meir Shemla van de Rotterdamse Erasmus Universiteit in de VK.

Beeld Meer diversiteit op de werkvloer leidt niet tot betere resultaten

Diversiteit op de werkvloer gaat vaak over verschillen als geslacht, nationaliteit of etnische achtergrond en leeftijd. Juist met deze verschillen zo blijkt uit diverse onderzoeken heb je meer kans op problemen.

Dergelijke teams onderpresteren zelfs aldus Shemla. Teams met meer diversiteit begrijpen elkaar minder goed en hebben vaak meer misverstanden met conflicten en stress tot gevolg. Volgens de diversiteitsonderzoeker delen de teamleden daar minder informatie, wat tot een lagere prestatie leidt.

Niet met elkaar eens

Diversiteit kan wel werken als je team bestaat uit mensen met verschillende karakters. Mensen die het niet helemaal met elkaar eens zijn, die elkaar uitdagen. “Teams lopen goed als je mensen hebt die verschillend werken, problemen vanuit verschillende perspectieven zien en hun ideeën delen.” Shemla’s advies is dan ook om managers werknemers actief te laten aanmoedigen het niet met elkaar eens te zijn. Op die manier creëer je openheid.

Ook onderzoeker Hans van Dijk vond geen effect van diversiteit op teamprestaties. Vooroordelen kunnen er volgens hem toe leiden dat mensen taken krijgen toegewezen die niet goed bij hen passen. Hij geeft als voorbeeld stereotiepe ideeën over mannen en vrouwen.

Laat het dus niet alleen bij gender en etniciteit zegt ook diversiteitsonderzoeker Wiebren Jansen in de VK. Juist onzichtbare verschillen kunnen van invloed zijn. Richt je ook op bijvoorbeeld politieke voorkeur of levenshouding.

Lees het VK-artikel met diverse diversiteitsonderzoeken

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.