Logo
  • Blog
  • 6 oktober 2015

Leidinggeven vanuit innerlijke kracht in plaats vanuit macht

Organisaties worden platter, managementlagen verdwijnen, van medewerkers wordt meer zelfsturing verwacht maar de rol van leidinggevenden blijft onverminderd belangrijk en wordt bovendien steeds complexer en veeleisender.

Er worden andere eisen aan leiderschap gesteld en om daaraan te kunnen voldoen zijn reflectie en zelfinzicht belangrijker dan ooit. Nieuw Leiderschap betekent richting geven en het stimuleren van emotionele betrokkenheid bij die richting en de doelstellingen van de organisatie.

'We gebruiken in het tijdperk van kenniswerkers nog steeds het industriële model van controle, waarbij we mensen behandelen als dingen. Als mensen betrokken zijn, hoeven ze niet gemanaged te worden. Leiderschap heeft niets te maken met het managen van mensen.' (Covey).

Leiderschap met hoofd en hart 

Leiders  die  passen  bij  deze  tijd  zijn  goed  in  persoonlijk  leiderschap  en geven leiding  vanuit  kracht  in  plaats  van  macht. Leiderschap  met  'hoofd  en hart‘; behalve  hard  skills  en  IQ  worden  soft skills  en  emotionele intelligentie steeds belangrijker. 

Sterke leiders kunnen zich  inleven  in  de  drijfveren,  kernwaarden,  kwaliteiten en valkuilen  van  anderen.  De  weg  naar  effectief,  krachtig  leiderschap begint  bij  jezelf,  door  leiding  te  geven  vanuit  persoonlijke  kracht  en authenticiteit  haal  je  het  beste  uit  jezelf  en  anderen  en  haal  je  meer voldoening  uit  je  werk  en  interpersoonlijke  relaties.

Zelfinzicht

Goed leiderschap is een kunst, het balanceren tussen sturing en zelfsturing, tussen beheersen, controleren en loslaten, begeleiden en vertrouwen, vraagt veel van leiders. 'Leiders met een hoge mate van zelfinzicht kennen hun beperkingen en sterke punten en kunnen zichzelf met humor bekijken. Ze zijn graag bereid om te leren als er iets te verbeteren valt en staan open voor constructieve kritiek en feedback. Op grond van zijn trefzekere zelfbeoordeling weet een leider wanneer hij om hulp moet vragen en waar hij zich op moet richten voor het ontwikkelen van nieuwe leiderschapscompetenties.' (Goleman, Daniel  Over leiderschap). Behalve zelfkennis zijn zij ook graag bereid om zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen.

Ontwikkelen van potentieel

De beste leiders halen het beste uit zichzelf en uit hun mensen. Het onbenut laten van potentieel, de kracht van mensen resulteert in minder medewerkersbetrokkenheid, met alle negatieve gevolgen van dien.
Uit onderzoek blijkt dat veel mensen grote waarde hechten aan  ‘groei, zelfontplooiing’ maar zij krijgen daar nog onvoldoende gelegenheid en support voor.
Volgens het gerenommeerde onderzoeksbureau Gallup nemen de beste managers de volgende twee veronderstellingen tot hun richtsnoer:

  1. De talenten van iedere werknemer zijn uniek en duurzaam.
  2. De sterke kanten van iedere medewerker bieden de meeste ruimte voor groei.

'Ze verklaren waarom excellente managers altijd op zoek zijn naar de juiste talenten voor iedere rol en waarom zij de inspanningen van hun mensen focussen op resultaten, in plaats van hen in een dwangbuis van regels en arbeidsvoorschriften te wringen.' Veel werknemers geven zelf ook aan grote waarde te hechten aan ontwikkeling en dat ze meer autonomie willen, meer vertrouwen en zeggenschap en minder regels en procedures.
Een focus op het ontwikkelen van talenten leidt tot meer betrokkenheid, betere prestaties en minder verzuim en personeelsverloop. De  mate van betrokkenheid,  effectiviteit  van  medewerkers  en  hun bereidheid  om  bij  te dragen  aan  organisatiesucces  wordt  in  grote mate  bepaald  door  de  wijze waarop  leiding  wordt  gegeven. Succesvolle organisaties en leiders investeren in ontwikkeling en medewerkersbetrokkenheid en vertrouwen en bouwen op de kracht van hun mensen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.